Follow us
  >  Sutarčių teisė

Veiklos sritys /

SUTARČIŲ TEISĖ

  • Patarsime Jums bendraisiais prievolių teisės, prievolių įvykdymo užtikrinimo (laidavimas, garantija, įkeitimas ir hipoteka) klausimais;
  • konsultuosime Jus rengiant sudėtingas ir didelės apimties sutartis bei padėsime jas parengti;
  • sudarysime Jūsų sutarčių santrauką ir jų vykdymo planą, prižiūrėsime sutarčių vykdymą;
  • atstovausime Jums derybose, sutarčių rengimo, aptarimo ir pasirašymo etapuose;
  • atliksime Jūsų įmonės veikloje naudojamų sutarčių ir kitų dokumentų teisinį auditą – sandorių sąlygų, sudarytų su prekių/paslaugų teikėjais, prekių/paslaugų pirkėjais ar verslo partneriais, taip pat vidaus dokumentų ir lokalinių aktų peržiūrėjimą ir/ar įvertinimą, parengsime ir pateiksime teisinių išvadų, rekomendacijų ir pasiūlymų sąvadą, padėsiantį išvengti ginčų rizikų dėl netinkamai parengtų ar vykdomų sutarčių ir kitų dokumentų.