Follow us
  >  Reklamos teisė

Veiklos sritys /

REKLAMOS TEISĖ

  • Patarsime Jums reklamos teisės klausimais;
  • patarsime Jums klaidinančios, lyginamosios, paslėptos ir viešai platinamos reklamos teisinio reguliavimo klausimais, parengsime reikalingus dokumentus;
  • Padėsime Jums išvengti ginčų dėl reklamos turinio bei formos atitikties teisės aktų reikalavimams.