Follow us
  >  Atstovavimas teismuose ir kiti alternatyvūs ginčų sprendimo būdai

Veiklos sritys /

ATSTOVAVIMAS TEISMUOSE IR KITI ALTERNATYVŪS GINČŲ SPRENDIMO BŪDAI

  • Atstovausime Jums nacionaliniuose ir tarptautiniuose teismuose;
  • patarsime Jums dėl alternatyvių ginčo sprendimo būdų (arbitražas, mediacija, derybos);
  • padėsime Jums teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo klausimais užsienyje;
  • atliksime sprendimų vykdymo priežiūrą ir administravimą;
  • parengsime reikalingus procesinius dokumentus (įskaitant ieškinius, priešieškinius, skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius, apeliacinius, kasacinius skundus bei atsiliepimus į juos ir kt.;
  • patarsime Jums bylinėjimosi strategijos ir proceso klausimais, atstovausime Jums teismuose nagrinėjant civilines, administracines, darbo, mokesčių, baudžiamąsias bylas;
  • atstovausime Jums tarptautiniame ir vietos komerciniame arbitraže, pripažįstant ir vykdant užsienio teismų ir arbitražų sprendimus Lietuvoje bei Lietuvos teismų ir arbitražų sprendimus užsienyje.