/English

Naujienos

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas dirbant nuotoliniu būdu

2020 11 11

Lietuvoje paskelbus antrąjį karantiną bei grįžtant prie darbo iš namų, tenka ir vėl prisiminti darbuotojų asmens duomenų tvarkymą, kai darbas yra organizuojamas nuotoliniu būdu. Dėl šių priežasčių AVOCAD parengė trumpus patarimus, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas darbdavys.

Ką daryti, jei likviduojama arba likviduota pasirinkta arbitražo institucija?

2020 11 03

Greičiausiai nemaža dalis ir įmonių, ir žmonių kada nors yra sudarę sutartis, kuriose numatyta arbitražinė išlyga. Arbitražas jau seniai veikia kaip rimta alternatyva ginčų nagrinėjimui teismuose. Arbitražinė išlyga yra sutarties sąlyga, kurioje šalys susitaria dėl sutarties kilusius ginčus nagrinėti arbitraže, o ne įprastame teisme.

Įvykus duomenų apsaugos pažeidimui informuokite Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

2020 10 26

Asmens duomenų tvarkymas yra itin jautri sritis, kurioje už menkiausius pažeidimus gali grėsti rimtos finansinės sankcijos. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę Kipro duomenų apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) vienam iš vietinių bankų (Bank of Cyprus) skyrė baudą už tai, jog bankui praradus kliento draudimo polisą Tarnyba per 72 val. nebuvo informuota apie įvykusį duomenų apsaugos pažeidimą. Nors pažeidimo mastas buvo nedidelis, bankui jis kainavo net 15 tūkst. eurų. 

Prekės ženklo skiriamasis požymis turi būti vertinamas atsižvelgiant į visuomenės suvokimą

2020 10 19

Viena iš problemų, kylančių registruojant prekės ženklą su vaizdiniais elementais, yra pareiga užtikrinti, kad vartotojas jį tinkamai suvoks. Pailiustruosime neseniai nagrinėtą vienos Švedijos įmonės istoriją. 

Europos Parlamentas patvirtino naujas sutelktinio finansavimo platformų (angl. crowdfunding) taisykles

2020 10 14

Pasaulyje ne tik populiarėjant, bet ir užtikrintai įsitvirtinus sutelktinio finansavimo platformoms, Europos Parlamentas patvirtino naujas taisykles, kuriomis siekiama skatinti tarptautinę plėtrą bei užtikrinti geresnę investuotojų apsaugą. 

Už šiurkščius asmens duomenų tvarkymo pažeidimus skirta 35 mln. EUR bauda

2020 10 08

Asmens duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) asmens duomenis įpareigoja tvarkyti rūpestingai bei atsakingai. Tačiau praktika rodo, kad su šia pareiga susitvarko toli gražu ne visi, klysta netgi didžiosios įmonės. Vieni iš jų – gerai žinomas prekės ženklas, drabužių prekybos bendrovė H&M (toliau – Bendrovė).

VDAI parengė atmintinę dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes

2020 10 05

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) nustato taisykles, kaip turi būti tvarkomi asmens duomenys ir kokias su tuo susijusias pareigas turi asmens duomenis tvarkantys duomenų valdytojai ar duomenų tvarkytojai (įmonės, institucijos, organizacijos, tam tikrais atvejais – fiziniai asmenys). Šiame teisės akte reglamentuotas asmens duomenų tvarkymas ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse, ir už jos ribų.

Ar administracinėje byloje priteisiamos bylinėjimosi išlaidos?

2020 10 01

Tikriausiai kiekvienas žmogus bent kartą gyvenime susidūrė su administracine teisena, o gal net buvo nubausti administracine tvarka pagal kokį nors Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnį. Nesutikdami su tokios nuobaudos pagrįstumu, galite ją apskųsti.

Įsigaliojus vartotojų teisių BDAR – iššūkiai įmonėms

2020 09 29

Vienas iš Europos Komisijos išsikeltų prioritetų yra Europos skaitmeninės ateities formavimas užtikrinant teisingą ir konkurencingą skaitmeninę ekonomiką. Įgyvendindama šį tikslą, Europos Komisija priėmė Direktyvą (ES) 2019/2161, kuri neformaliai vadinama naujuoju vartotojų teisių BDAR.

Darbo sutarties nutraukimo atveju darbdavys turi teisę atgauti darbuotojo mokymui skirtas išlaidas

2020 09 23

Darbo santykių nutraukimo atveju kiekvienas darbdavys turi teisę apginti savo interesus. Tokiu atveju darbdavys turi teisę su darbuotoju sudaryti susitarimą, kuriame aptariama teisė gauti kompensaciją už darbuotojo mokymui skirtas išlaidas. Ši tvarka taikoma, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo iniciatyva be svarbiomis laikomų priežasčių. 

Keičiasi reikalavimai daliai elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų

2020 09 14

2020 metų II-ojo ketvirčio duomenimis, Lietuvoje veikia 118 licencijuotų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų. Šių įstaigų veiklą kontroliuoja Priežiūros tarnyba, atsakinga už šių finansų rinkos dalyvių priežiūrą ir turi užtikrinti, kad jų vykdoma veikla keltų kuo mažesnę grėsmę vartotojams bei visuomenei. Įgyvendindama šias funkcijas, Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į esamas nusikaltimų bei rinkos tendencijas, periodiškai atnaujina šiam sektoriui keliamus reikalavimus. 

Krovinio vežėjas visuomet atsako už eismo saugumo reikalavimų laikymąsi

2020 09 09

Užsakovo ir vežėjo santykiuose yra įprasta, kad už krovinio pakrovimą ir tinkamą parengimą yra atsakingas ne vežėjas, o užsakovas arba trečiasis asmuo (siuntos krovėjas). Tačiau prieš gabenant krovinį vežėjui tenka pareiga pagal įstatymą patikrinti, ar pakrauto krovinio išdėstymas ir tvirtinimas atitinka eismo saugumo reikalavimams ir kitoms krovinių vežimo sąlygoms.

Priekaištai dėl statinio defektų – tiesiai rangovui

2020 09 07

Asmeniui įsigijus turtą iš trečiojo asmens pastate, per garantinį laikotarpį neretai išaiškėja nemažai defektų. Tokiais atvejais iškyla klausimas, ar nekilnojamojo turto savininkas, įgijęs turtą iš trečiojo asmens, kurio nesieja jokie sutartiniai santykiai su rangovu, gali reikšti ieškinį dėl defektų pašalinimo tiesiogiai rangovui?

Finansų įstaigos galutiniai naudos gavėjai turi įrodyti, kad nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui

2020 08 26

Ketinantiems įsigyti finansų įstaigą advokatų profesinė bendrija AVOCAD primena – finansų įstaigų galutiniai naudos gavėjai gali būti tik tie fiziniai asmenys, kurie nekelia grėsmės nacionalinio saugumo interesams. 

Neteisminis bankrotas: greičiau, pigiau, efektyviau

2020 08 25

Šiuo metu galiojantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (JANĮ) įpareigoja juridinį asmenį, kuris tapo nemokus, prieš kreipiantis į teismą inicijuoti susitarimą dėl pagalbos jam suteikimo ar sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priėmimą. Per nustatytą terminą nesudarius susitarimo dėl pagalbos juridiniam asmeniui ar kreditoriams nepriėmus sprendimo dėl bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka kreditoriai gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ir nors paskutiniais metais buvo stebimas neteisminių bankrotų bylų didėjimas, tačiau, AVOCAD nuomone, šiuo institutu ir jo suteikiamais privalumais juridinių asmenų kreditoriai pasinaudoja vis dar per retai.

Ketinama steigti pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centrą

2020 08 12

Lietuvai išsikėlus tikslą plėsti FinTech sektorių ir daugėjant su pinigų plovimu susijusių finansinių nusikaltimų, finansų ministrui patarianti Finansų rinkos politikos formavimo patariamoji komisija nusprendė inicijuoti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro (toliau – centras) steigimą. Centro tikslas – sutelkti viešojo ir privataus sektorių pastangas kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu ir tokiu būdu stiprinti prevencijos sistemą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pakeitė prieš 13 metų suformuotą taisyklę, kuri buvo aktuali rangovo ir subrangovo teisiniuose santykiuose

2020 08 11

Praktikoje turime itin daug pavyzdžių, kai generaliniam rangovui tenka sumokėti užsakovui darbų trūkumų taisymo išlaidas, kuriuos atliko subrangovas (pvz. statybų sektorius). Tokiu atveju, generalinis rangovas įgyja teisę į nuostolių atlyginimą iš subrangovo. Teisinė praktika buvo tokia, kad ieškiniui pareikšti, subrangovas turėjo gana ilgą laiko tarpą. Tai yra, trejus metus. Tačiau dėl pasikeitusios teisminės praktikos (kuri gyvavo net 13 metų), tokį ieškinį reikėtų pateikti ženkliai skubiau. Kitu atveju, dėl nepakankamo rūpestingumo, teks patirti visas neigiamas pasekmes.

Valstybinės žemės nuomos, kai ji išnuomojama keliems nuomininkams, ypatumai

2020 08 05

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra nustatyta, jog bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektai turi teisę nusistatyti naudojimosi tokia nuosavybe tvarką. Nepavykstant to padaryti tarpusavio sutarimu, egzistuoja galimybė kreiptis į teismą dėl naudojimosi bendrosios dalinės nuosavybės objektais tvarkos nustatymo. 

Įvyko reikšmingi pasikeitimai dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva

2020 08 03

Greičiausiai daugeliui darbdavių yra puikiai žinoma, kad po Darbo kodekso (toliau – DK) reformos 59 str., buvo įtvirtinta paprastesnė bei lankstesnė procedūra darbo sutartį su darbuotoju nutraukiant darbdavio iniciatyva. Tokiu atveju, suėjus įspėjimo terminui, darbuotojui yra išmokama ne mažesnės kaip 6 mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka, o nutraukimo priežastys neretai buvo tik formalūs pagrindai.

NT vystytojams bus kompensuojama už bendrojo naudojimo objektų įrengimą

2020 07 27

Gera žinia nekilnojamojo turto vystytojams – Seimas po daugiau nei metus trukusių svarstymų priėmė Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą, kuris įsigalios kitais metais.

Su apribojimais atnaujintas prašymų dėl užsieniečių leidimų dirbti ir atitikties darbo rinkos poreikiams nagrinėjimas

2020 07 23

2020 m. kovo mėnesio šalyje paskelbus karantiną, sustojo viešųjų paslaugų, taip pat ir prašymų leidimams dirbti ir sprendimų dėl užsieniečio darbo atitikties darbo rinkos poreikiams, priėmimas ir nagrinėjimas Užimtumo tarnyboje. 

Dalis AB stebėtojų tarybos ar valdybos narių negali būti susiję su bendrove

2020 07 21

Birželio 26 d. priimtas Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimas nustato, kad ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos arba valdybos (jei bendrovėje sudaroma tik valdyba) narių turi nebūti susiję su akcine bendrove, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje. 

Daliai miškų savininkų – galimybė gauti didesnė kompensaciją

2020 07 10

Konstitucinis Teismas liepos 8 d. paskelbė sprendimą byloje, kurioje buvo nagrinėjama, ar neprieštarauja Konstitucijai toks reguliavimas, kai priklausomai nuo to, kokiu pagrindu (įstatymu ar sutartimi) yra nustatytas servitutas elektros tinklų operatorių naudai, mokamos skirtingų dydžių kompensacijos.

Asmens duomenų apsauga

2020 07 01

Asmens duomenų apsaugos institutas yra nuolat kintantis bei imlus pakeitimams, kuriais yra siekiama užtikrinti veiksmingą jo atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR). Tai rodo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmai, kuri 2020 m. birželio mėnesį paskelbė jau trečią atnaujintą versiją dėl „Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo gairių duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams“ (Gairės). 

Norint inicijuoti bankrotą, nebūtina laukti 3 mėnesius

2020 06 30

Koronaviruso (COVID-19) pandemiją stipriai palietė Lietuvos verslą – didžioji dalis susiduria su iššūkiais. Kyla klausimas, ką daryti bendrovės vadovui, kai bendrovė balansuoja ant nemokumo ribos?

Pasibaigus karantinui migracijos klausimai bus tvarkomi įprastai

2020 06 25

Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną, buvo pasikeitęs ir prašymų, susijusių su užsieniečių migracija, sprendimas. 

Vartojamosios rangos sutartyje sulygtos kainos keitimas

2020 06 22

Vienas iš vartojimo rangos sutarties ypatumų yra susijęs su rangovo pareiga suteikti užsakovui būtiną ir teisingą informaciją, ypatingai apie darbų kainą. Tinkamas ir aiškus tokios sutarties darbų nustatymas ir apibrėžimas padeda išvengti tarp šalių kylančių ginčų dėl vartojimo rangos sutarties kainos. Norint dar labiau apsaugoti vartotoją nuo galimo rangos sutartyje numatytos darbų kainos keitimo, rekomenduojama sutartyje nustatyti fiksuotą kainą.

Stiprėja vartotojų teisinė apsauga priimant sprendimus už akių

2020 06 17

Teisminių ginčų tarp verslininkų ir vartotojų niekada netrūksta. Tačiau praktikoje dalis tokių bylų yra užbaigiamos priimant vartotojo atžvilgiu sprendimą už akių. 

Vyriausybės gali laukti teismų maratonas

2020 06 02

Karantino ekonomines pasekmes jaučia daugelis, tačiau ypač – verslo sektorius, todėl dalis verslininkų jau ieško galimybių jas mažinti, kadangi kyla pagrįstų abejonių dėl karantino teisėtumo. 

Ar palėpių ir sandėliukų savininkai turi pareigą mokėti mokesčius daugiabučiuose namuose?

2020 06 01

Komunalinių ir kitų mokesčių, susijusių su daugiabučio namo išlaikymu, klausimai yra aktualūs didelei visuomenės daliai. Tačiau netgi atsižvelgiant į, atrodo, kasdienišką ir visiems suprantamą savininkų pareigą išlaikyti jiems nuosavybės teise priklausantį turtą (mokėti su turto išlaikymu susijusius mokesčius), kyla klausimai, kaip vis dėlto turi būti suprantamas įstatyminis reguliavimas kai kuriais konkrečiais atvejais.

< 1 ... 3 4 5 6 >