/English

Naujienos

Neblaivus sužalojo žmogų – ar visada atsisveikins su automobiliu?

2021 10 28

Vairavę neblaivūs ir sukėlę eismo įvykį, kuriame nukentėjo kitas žmogus, atsako pagal Baudžiamojo kodekso 281 straipsnį.  Toks asmuo baudžiamas bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. Be to, jam taikomos ir baudžiamojo poveikio priemonės – automobilio konfiskavimas, teisės vairuoti atėmimas ir pan.

Būsto nuomos spąstai: šeši svarbiausi aspektai nuomos sutarčiai

2021 10 26

Kiekvienas ruduo pasižymi itin padidėjusiu gyvenamųjų patalpų nuomos poreikiu tiek Vilniuje, tiek kituose studentų miestuose. Vieša paslaptis, jog net nekilnojamojo turto vystymo bendrovės, siekdamos naujovių itin konkurencingame nekilnojamojo turto pardavimo sektoriuje, taip pat pasineria į būsto nuomos verslą ir dalį valdomų objektų išnuomoja, be to itin populiarėja co-living koncepcijos gyvenamųjų patalpų nuoma. 

Juridinio asmens tyrimas - smulkiojo akcininko teisių gynyba

2021 10 14

Teisė į informaciją yra viena esminių neturtinių akcininkų teisių. Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnyje nustatyta, kad akcininkas turi teisę iš gauti bendrovės informaciją: (i) kuri pagal įstatymus yra vieša (įstatai, finansinės ataskaitos, bendrovės metiniai pranešimai ir pan.), (ii)  kuri yra įvardinta bendrovės įstatuose, ir (iii) kitą informaciją, kuri akcininkui būtina vykdant kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus (ši informacija apima ir konfidencialią bendrovės informaciją bei komercines paslaptis).

Ieškinį išversti būtina, o jo priedus?

2021 10 11

Teisminiams ginčams reikia ir pinigų, ir laiko. Sąnaudos didėja, jeigu tenka ginčytis su užsienio subjektu. Tokiu atveju dažniausiai tenka ne tik paruošti procesinius dokumentus, surinkti įvairiausius įrodymus, tačiau ir išversti visus dokumentus į atsakovui suprantamą kalbą (pavyzdžiui, serbų ar norvegų). Jau pirminėje stadijoje tokios išlaidos gali ženkliai padidėti ar net viršyti ginčo sumą. Kartais tai – dideli vertimo kaštai – tampa priežastimi nesibylinėti su užsienio subjektu.

Arbitražas išnykusiame arbitraže? Naujos LAT gairės

2021 10 06

Prieš metus nagrinėjome, ką daryti sutarties šalims, jeigu jų pasirinkta ginčų nagrinėjimo institucija yra likviduojama. Tuomet Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad ginčas negali būti sprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme, o turi būti sprendžiamas ad hoc arbitraže. Tačiau rugsėjo 15 dieną Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) tokią praktiką pakeitė. LAT situaciją, kai nebeegzistuoja sutartyje įvardinta arbitražo institucija, įvardijo kaip arbitražinio susitarimo patologiją, apibrėžė arbitražinio susitarimo taikymo apimtį. 

Subrangovui sumokėti gali ir tiesiogiai užsakovas

2021 09 29

Paprastai užsakovas ir subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su generaliniu rangovu, pažeidimu. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad generalinis rangovas tuo pat metu atsako subrangovui už užsakovo veiksmus (pavyzdžiui, pavėluotų atsiskaitymų atvejai) ir kartu užsakovui – už subrangovo veiksmus (pavyzdžiui, už netinkamą prievolių vykdymą).

Draudimas nemoka išmokos – ar skųsti tik faktą, ar iškart prašyti ir žalos atlyginimo?

2021 09 27

Pasinaudojus draudiko paslaugomis bei įvykus įvykiui (pavyzdžiui turto vagystei), draudikui yra suteikta teisė įvertinti, ar įvykis laikytinas draudžiamuoju ir išmokama draudimo išmoka,  ar, įvykį pripažinus nedraudžiamuoju (pavyzdžiui, nesilaikius draudimo sutarties sąlygų), draudėjas prarastų teisę į draudimo išmoką. Su draudiko vertinimu nesutinkant, tenka kreiptis į teismą ir tikėtis palankaus teismo sprendimo.

Iškelta bankroto byla ne visada nutrauks antstolio vykdomas turto varžytynes

2021 09 22

Įsigaliojus Fizinio asmens bankroto įstatymui (toliau – FABĮ) pasitaiko situacijos, kai varžytynės paskelbiamos, tačiau jų metu teismas priima skolininko pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir apie tai informuoja antstolį. Šis turi sustabdyti turto realizavimą tam, kad jis būtų realizuojamas bankroto procese (FABĮ 5 straipsnio 6 dalis, 27 ir 28 straipsniai). 

Būsto nuoma pasibaigė, o užstato neatgaunate?

2021 09 15

Kyla būsto kainos, mažėja galimybių įsigyti nuosavą, todėl žmonės renkasi nuomą. Daugėjant nuomos sutarčių, daugėja ir ginčų tarp jas sudariusių asmenų. Viena iš sąlygų, dėl kurios ginčai dažni – nuomotojo prašomas užstatas. Ar visada jis grąžinamas pasibaigus sutarčiai?

Pralaimėtos bylos „bumerangas“ – nuostoliai dėl laikinųjų apsaugos priemonių

2021 09 08

Kai teismas sutinka taikyti laikinąsias ieškinio apsaugos priemones, ieškovai įprastai džiaugiasi, kadangi tai sudaro prielaidas užtikrinti būsimo sprendimo įvykdymą. Atsakovas įpareigojamas susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, kurie ieškovui būtų nepriimtini (parduoti ginčijamą turtą, pradėti objekto statybas, sudaryti komercinį sandorį ir pan.). Tačiau laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visai nereiškia, jog ieškinys bus tenkintas. Priešingai, atmetus ieškinį kyla klausimas dėl žalos, kurią galėjo sukelti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

Laiškas pasiklydo ir NŽT sklypą pardavė oponentui?

2021 09 06

Pateikėte prašymą pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą, tačiau po kurio laiko sužinojote, jog jis buvo išnuomotas ar parduotas kitam asmeniui, nes Jūs neatvykote į pretendentų susirinkimą. Ar galite ginčyti tokį NŽT sprendimą?

Kada būsto savininkas neatsakys už nuomininko sukauptas skolas?

2021 08 30

Būsto ir kitų patalpų nuomos rinka be perstojo auga. Santykiai dažniausiai įtvirtinami sudarant rašytines nuomos sutartis, kuriuose svarbi dalis tenka nuomininko mokamiems mokesčiams. Neretai pasitaiko, jog nuomininkai nesugeba vykdyti šių įsipareigojimų ir pradeda kauptis skolos. Kas jas turėtų atlyginti? Pasirodo, kai kada tai teks daryti ir pačiam būsto ar patalpų savininkui.

Notariniai veiksmai – internetu?

2021 08 18

2021 m. liepos 7 d. įsigaliojo Notariato įstatymo pakeitimai, dabar nuotoliniu būdu gali būti atliekami notariniai veiksmai (pavyzdžiui, nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sandorių tvirtinimą, įgaliojimų tvirtinimą, vykdomojo įrašo dėl neapmokėto vekselio atlikimą ir kt.), išskyrus testamentų tvirtinimą, faktų, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą bei saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus priėmimą. Tai puiki paslauga visiems, kurie neturi galimybių, laiko ar tiesiog nenori vykti pas notarą. Tačiau, kaip tokią paslaugą galima gauti?

Sklypo bendraturtis nesutinka atlikti kadastrinių matavimų?

2021 08 16

Tarp bendraturčių ginčai kyla ne tik dėl bendro namo ar buto valdymo, nesutarimai įsiplieskia ir dėl bendrų žemės sklypų valdymo. Tarkime, turite bendrą žemės sklypą, kurį norite atidalinti arba parduoti, o gal tiesiog pageidaujate atlikti kadastrinius sklypo matavimus, kad jo riboženklių koordinatės būtų nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje.

COVID-19 pandemijos iššūkiai finansų rinkos dalyviams

2021 08 11

Lietuvos bankas ir kitų ES valstybių narių priežiūros institucijos skelbia, jog COVID-19 pandemijos metu ypač padaugėjo sukčiavimo atvejų FinTech sektoriuje. Tačiau kurios finansų įstaigų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencijos sritys pačios jautriausios ir kokių PP/TF rizikos valdymo priemonių turėtų imtis finansų įstaigos šiuo išaugusio sukčiavimo masto laikotarpiu?

Kada teisme galima apginti pavardę su nelietuviškomis raidėmis?

2021 07 28

Lietuvoje vis dar laukiama galimybės asmenims sklandžiai ir be didesnių problemų pakeisti savo vardą ar pavardę, kurioje galėtų būti nelietuviškų raidžių. 

Ar atidaromos gėrimo skardinės garsą susiejate su tam tikru gėrimo gamintoju?

2021 07 21

Įpusėjus vasaros sezonui neapsieinama be gazuotų gaiviųjų gėrimų, jų vartojimas išauga. Tačiau, ar atskirtumėte atidaromos „Coca-Cola“ skardinės garsą nuo „Pepsi“ skardinės garso, ar toks garsas galėtų būti registruojamas kaip prekės ženklas?

Nemokumo tikimybė? Naujos pareigos su sunkumais susiduriančios įmonės vadovui

2021 07 15

Liepos 15-ąją įsigalioja nemažai Seimo priimtų Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) pataisų. Viena iš jų – nauja sąvoka „juridinio asmens nemokumo tikimybė“. Ji reiškia padėtį, kai realiai tikėtina, kad juridinis asmuo taps nemokus per artimiausius tris mėnesius. Kriterijų, kas laikytina „realiai tikėtina“, teisės aktas nepateikia. Todėl tai lieka individualiam vertinimui ir ateities teismų praktikai.

FinTech įmonėse rizikos vertinimas neturi būti formalus

2021 07 07

Lietuvos bankas nuolat kartoja vieną iš kertinių FinTech įmonių trūkumų – formaliai ir siauriai atliekamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP/TF) prevencijos rizikos vertinimą.

Laiškas įmonės darbuotojui: kaip nepažeisti privatumo?

2021 07 05

Įmonė kartu su rytine korespondencija gavo darbuotojui adresuotą voką. Iš adreso nėra pakankamai aišku, ar tai asmeninė, ar su darbo funkcijomis susijusi korespondencija. Ar laišką gali atidaryti kitas darbuotojas? Ar būtina pasiteirauti paties gavėjo dėl voko turinio? O jei jis atostogauja? O gal jis ir pats nežino? O gal atidaryti ir tada spręsti, kam skirtas vokas? Kam teks atsakomybė, jeigu bus delsiama, o laiške įmonei svarbi informacija, nuo laiško įteikimo momento skaičiuojami terminai? Klausimų daug.

Kokias rangos sąlygas vartotojams VVTAT atmeta?

2021 07 01

Vartojamoji ranga – tai santykiai, kai rangovas (verslininkas) įsipareigoja pagal užsakovo (vartotojo), užsakymą atlikti tam tikrą darbą, tenkinantį buitinius ar asmeninius užsakovo, jo šeimos poreikius, o užsakovas įsipareigoja priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti.

Darbdavys siūlo pakeisti darbo vietą – ar turite sutikti?

2021 06 28

Vieną dieną gavote darbdavio pranešimą, jog Jūsų darbo vieta perkeliama į kitą miestą, ir kilo natūralus klausimas – ar sutikti? Kas bus, jei keisti savo darbo vietovės nesutiksite? Ar ją pakeisti galima be Jūsų sutikimo? Ar darbdavys galės nutraukti darbo sutartį?

Smulkiesiems akcininkams pagaliau užtikrins teisę į informaciją?

2021 06 23

Pastaraisiais metais teisininkų bendruomenėje keltas klausimas (apie tai praėjusiais metais rašėme ir mes) kad akcininkui, kuris nėra uždarosios akcinės bendrovės valdymo organu narys, gauti informaciją (išskyrus tą, kuri skelbiama viešai) apie bendrovę, jos veiklą buvo praktiškai neįmanoma.

Sritys, kuriose turi pasitempti FinTech įmonės

2021 06 21

Lietuvos bankas toliau stengiasi atkreipti FinTech įmonių dėmesį į jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir gegužės mėnesį išplatino kreipimąsi, kuriame įvardijo įmonių veiklos valdymo, vidaus kontrolės ir atitikties kultūros spragas ir rizikas. Nors kreipimasis skirtas elektroninėms pinigų ir mokėjimo įstaigoms, šiuo metu Lietuvoje būtent šios įmonės sudaro sudaro šalyje veikiančių FinTech įmonių pagrindą, o akcentuojami reikalavimai, kurių įmonės turi laikytis kasdienėje veikloje, aktualūs ir kitoms FinTech įmonėms. 

6 klaidos įgyvendint asmens teisę susipažinti su jo duomenimis

2021 06 16

Asmens duomenų apsauga yra didelis iššūkis ir galvos skausmas kiekvienai organizacijai. Krūva reikalavimų – nuo tvarkų parengimo iki jų įgyvendinimo, nuo atsakingų asmenų paskyrimo iki darbuotojų mokymų, ir šis sąrašas yra nesibaigiantis. Galima ir pasiklysti šiose džiunglėse. O jeigu dar atsiranda ir nepatenkintų klientų, kurie kelia pretenzijas, kad buvo pažeistos jų teisės, tai gali įsiliepsnoti ir rimtas gaisras, kuris pasibaigs solidžiomis baudomis. Praktika rodo, kad net nagrinėjant asmenų prašymus dėl susipažinimo su jų duomenimis, yra daromos grubios ir neatleistinos klaidos.

Kas svarbu po karantino bankrotus pradėsiantiems įmonių vadovams?

2021 06 14

Nemokumas dažniausiai tapatinamas su apyvartinių lėšų trūkumu – kai vėluojama finansuoti einamąją veiklą, vykdyti kreditorinius įsipareigojimus, mokėti darbo užmokestį ir kt. Tai likvidumo testas – kiek įmonė yra pajėgi veikti ir vykdyti įsipareigojimus.  

Akcininkų skyrybos – per prievartą?

2021 06 07

Pandemijos metu dažniau ginčijasi ne tik sutuoktiniai – akcininkų konfliktai neretai virsta visiška įmonės stagnacija ir jos tampa nebeįmanoma tinkamai valdyti. Entuziastingai pradėję veiklą asmenys neretai susipyksta, skirtingai balsuoja įmonės valdymo klausimais. Kas atsitinka tuomet, kai akcininkų balsavimo teisės yra apylygės ir jiems niekaip nepavyksta surasti bendro sprendimo, o kažkuris iš akcininkų dar ir sąmoningai veikia trukdydamas kitam akcininkui įgyvendinti savo teises? 

Ar reikalingas susitarimas dėl nuotolinės darbo vietos?

2021 06 03

Vis daugiau darbuotojų, karantino laikotarpiu dirbusių iš namų, pamažu grįžta į biurus. Visgi, reikšminga dalis taikosi prie naujos realybės ir renkasi darbą iš namų arba mišrų darbą. Todėl svarbu įvertinti, ar darbo sutarties šalims kyla poreikis papildomu rašytiniu susitarimu susitarti dėl darbo funkcijų atlikimo kitoje darbo vietoje – ne biure. 

Europa planuoja reguliuoti dirbtinį intelektą

2021 06 01

Europos Komisija (EK) balandžio 21 d. pateikė pasiūlymus dėl dirbtinio intelekto (DI) reglamento. Naujomis taisyklėmis siekiama Europą paversti pasauliniu patikimo DI centru ir užtikrinti pagrindines žmogaus teises, verslo saugumą.

< 1 2 3 4 5 ... 7 >