/English

Naujienos

Kainų palyginimo reklamoje gairėse – patarimai norintiems nepažeisti įstatymų

2021 01 08

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) atnaujino Kainų palyginimo reklamoje gaires (toliau – Gairės). Jomis siekiama pateikti verslininkams rekomendacijas, kurios padėtų jiems sąžiningai parodyti vartotojams tikrąją pasiūlymo naudą ir taip gerintų vartotojų informavimą apie produktus bei skatintų sąžiningą konkurenciją.

Balsavimo teisių perleidimo sutartis: kaip nesuklysti?

2021 01 04

Visuotiniame akcininkų susirinkime bendrovės akcininkai sprendžia įvairius jiems įstatymu priskirtus klausimus, tačiau kartais jie objektyviai neturi galimybių dalyvauti akcininkų susirinkimuose. Taip gali būti dėl to, kad jie, pvz., yra užsieniečiai ar užsienio juridiniai asmenys arba tam tikrais klausimais sprendimus priimti paveda specialių žinių turintiems asmenims ir pan. Tokiais atvejais kyla klausimas, kaip realizuoti vieną iš svarbiausių akcininko neturtinių teisių. 

Informavimo pareiga yra neatsiejama automobilio remonto paslaugos dalis

2020 12 30

Automobilių remonto paslaugas teikiantys asmenys neretai kalba apie sudėtingą automobilių remontą ir sunkiai aptinkamas gedimų priežastis, taip tarsi vengdami atsakomybės už remonto paslaugų kokybę. Vis dėlto automobilių remontas ir gedimų taisymas yra būtent autoserviso pareiga, kuri negali būti perkeliama automobilio savininkui.

Ar bendrovės vadovas, inicijuodamas bendrovės nemokumo procesą, turi siūlyti kreditoriams sudaryti susitarimą dėl pagalbos?

2020 12 28

Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą (toliau – JANĮ) yra numatyta juridinio asmens vadovo arba likvidatoriaus pareiga inicijuoti nemokumo procesą juridiniam asmeniui. Juridinio asmens vadovas nemokumo procesą inicijuoja pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis. 

Kokia nauda iš pritaikytos ir standartizuotos duomenų apsaugos?

2020 12 21

Nors Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) ir yra didelės apimties, tačiau jo nuostatos neretai yra tik bendro pobūdžio. Todėl praktikoje dažnai kyla neaiškumų arba pasigirsta skirtingų aiškinimų. Vienas tokių pavyzdžių – nuostata dėl pritaikytų ir standartizuotų duomenų apsaugos reikalavimų informacinės sistemos (IS) gyvavimo cikle.

Finansų rinkos dalyviai gali veiklos funkcijas perduoti kitiems asmenims

2020 12 16

Finansų rinkos dalyvio sprendimas neteikti tam tikrų veiklos paslaugų, o perduoti jas kitiems asmenims yra gan dažnas reiškinys. Tai leidžia įstaigai sumažinti išlaidas bei pagerinti efektyvumą, tačiau kelia ir tam tikras rizikas, pavyzdžiui, perduotų paslaugų kokybės užtikrinimas.

Pasirašydami sutartis jas perskaitykite ir įsitikinkite, jog viską supratote

2020 12 14

Ginčai dažnai kyla dėl to, kad viena iš šalių nevykdo arba netinkamai vykdo sutartį arba kai viena iš sutarties šalių mano, jog kita šalis nevykdo arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas. Dalis tokių ginčų kyla dėl neatidaus sutarčių taisyklių skaitymo, ypač kai sutartys pasirašomos internetu.

Nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu, galima skelbti dalinę ar visišką prastovą

2020 12 11

Vyriausybei ir vėl sugriežtinus karantino reikalavimus, nuo trečiadienio privataus sektoriaus darbuotojai privalo dirbti iš namų, jei nėra būtinybės darbų atlikti darbo vietoje.

Sudarant buto ar kitokios patalpos nuomos sutartį, reikėtų detaliai aptarti administravimo mokesčius

2020 12 07

Sudarius buto ar kitokios patalpos nuomos sutartį, tenka išspręsti klausimus dėl nuomos bei mokesčių sumokėjimo. Įskaitant ir dėl administravimo išlaidas bendrijai / namo administratoriui už bendrojo naudojimo objektų išlaikymą (toliau – administravimo mokesčiai). Praktikoje įprasta, jog administravimo mokesčius sumoka nuomininkas. Tačiau siekiant išvengti galimos atsakomybės dėl nuomininko nemokumo / vengimo mokėti administravimo mokesčius, būtina tai tinkamai apsibrėžti sutartyje. Todėl parengėme trumpus praktinius patarimus. 

Nekonkuravimo susitarimams keliami aukšti reikalavimai

2020 12 02

Nekonkuravimo susitarimu vadinamas darbuotojo įsipareigojimas tam tikrą laikotarpį po darbo sutarties nutraukimo nekonkuruoti su buvusiu darbdaviu. Tai reiškia, kad darbuotojas, įsidarbinęs pas kitą darbdavį, pažada nedirbti darbo, kuris tiesiogiai konkuruotų su buvusio darbdavio vykdoma veikla. 

Nepaskyrus duomenų apsaugos pareigūno, gresia baudos. Ar įmanoma nuo jų apsisaugoti?

2020 11 26

Duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DPO) yra itin svarbi figūra duomenų apsaugos teisinio reguliavimo džiunglėse. Viešajame sektoriuje DPO yra privaloma pareigybė, tuo tarpu privačiame sektoriuje situacija – kitokia. Kiekvienu konkrečiu atveju tenka spręsti galvosūkius, ar DPO yra būtinas. AVOCAD pateikia trumpus praktinius patarimus dėl DPO skyrimo privačiame sektoriuje.

Juridinio asmens tyrimas kartais būna vienintelė galimybė apginti akcininkų interesus

2020 11 23

Neseniai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) išaiškino, kad juridinio asmens tyrimo metu ekspertams nenustačius netinkamos juridinio asmens veiklos teismas pats neturi teisės pripažinti juridinio asmens veiklos netinkama.

BREXIT ir ES bendrovių teisės taisyklės

2020 11 20

2020 m. gruodžio 31 d. baigiasi pereinamasis laikotarpis, kuomet Jungtinėje Karalystėje (JK) dar taikoma ES teisė. Todėl verslo subjektai turi atsižvelgti į tam tikras taisykles, kurios bus taikomos po šio termino.

Saugomo kūrinio kaip įrodymo perdavimas teismui nėra laikomas šio kūrinio viešu paskelbimu

2020 11 18

Įrodinėjimą reglamentuojančios teisės normos yra vienos svarbiausių visose teisės šakose. Tik pasitelkusios įrodinėjimo institutą šalys gali pagrįsti savo reikalavimus, o teismas (atsižvelgdamas į pateiktus įrodymus) – nustatyti, ar egzistuoja tam tikros su ginču susijusios galimybės.

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas dirbant nuotoliniu būdu

2020 11 11

Lietuvoje paskelbus antrąjį karantiną bei grįžtant prie darbo iš namų, tenka ir vėl prisiminti darbuotojų asmens duomenų tvarkymą, kai darbas yra organizuojamas nuotoliniu būdu. Dėl šių priežasčių AVOCAD parengė trumpus patarimus, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas darbdavys.

Ką daryti, jei likviduojama arba likviduota pasirinkta arbitražo institucija?

2020 11 03

Greičiausiai nemaža dalis ir įmonių, ir žmonių kada nors yra sudarę sutartis, kuriose numatyta arbitražinė išlyga. Arbitražas jau seniai veikia kaip rimta alternatyva ginčų nagrinėjimui teismuose. Arbitražinė išlyga yra sutarties sąlyga, kurioje šalys susitaria dėl sutarties kilusius ginčus nagrinėti arbitraže, o ne įprastame teisme.

Įvykus duomenų apsaugos pažeidimui informuokite Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

2020 10 26

Asmens duomenų tvarkymas yra itin jautri sritis, kurioje už menkiausius pažeidimus gali grėsti rimtos finansinės sankcijos. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę Kipro duomenų apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) vienam iš vietinių bankų (Bank of Cyprus) skyrė baudą už tai, jog bankui praradus kliento draudimo polisą Tarnyba per 72 val. nebuvo informuota apie įvykusį duomenų apsaugos pažeidimą. Nors pažeidimo mastas buvo nedidelis, bankui jis kainavo net 15 tūkst. eurų. 

Prekės ženklo skiriamasis požymis turi būti vertinamas atsižvelgiant į visuomenės suvokimą

2020 10 19

Viena iš problemų, kylančių registruojant prekės ženklą su vaizdiniais elementais, yra pareiga užtikrinti, kad vartotojas jį tinkamai suvoks. Pailiustruosime neseniai nagrinėtą vienos Švedijos įmonės istoriją. 

Europos Parlamentas patvirtino naujas sutelktinio finansavimo platformų (angl. crowdfunding) taisykles

2020 10 14

Pasaulyje ne tik populiarėjant, bet ir užtikrintai įsitvirtinus sutelktinio finansavimo platformoms, Europos Parlamentas patvirtino naujas taisykles, kuriomis siekiama skatinti tarptautinę plėtrą bei užtikrinti geresnę investuotojų apsaugą. 

Už šiurkščius asmens duomenų tvarkymo pažeidimus skirta 35 mln. EUR bauda

2020 10 08

Asmens duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) asmens duomenis įpareigoja tvarkyti rūpestingai bei atsakingai. Tačiau praktika rodo, kad su šia pareiga susitvarko toli gražu ne visi, klysta netgi didžiosios įmonės. Vieni iš jų – gerai žinomas prekės ženklas, drabužių prekybos bendrovė H&M (toliau – Bendrovė).

VDAI parengė atmintinę dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes

2020 10 05

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) nustato taisykles, kaip turi būti tvarkomi asmens duomenys ir kokias su tuo susijusias pareigas turi asmens duomenis tvarkantys duomenų valdytojai ar duomenų tvarkytojai (įmonės, institucijos, organizacijos, tam tikrais atvejais – fiziniai asmenys). Šiame teisės akte reglamentuotas asmens duomenų tvarkymas ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse, ir už jos ribų.

Ar administracinėje byloje priteisiamos bylinėjimosi išlaidos?

2020 10 01

Tikriausiai kiekvienas žmogus bent kartą gyvenime susidūrė su administracine teisena, o gal net buvo nubausti administracine tvarka pagal kokį nors Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnį. Nesutikdami su tokios nuobaudos pagrįstumu, galite ją apskųsti.

Įsigaliojus vartotojų teisių BDAR – iššūkiai įmonėms

2020 09 29

Vienas iš Europos Komisijos išsikeltų prioritetų yra Europos skaitmeninės ateities formavimas užtikrinant teisingą ir konkurencingą skaitmeninę ekonomiką. Įgyvendindama šį tikslą, Europos Komisija priėmė Direktyvą (ES) 2019/2161, kuri neformaliai vadinama naujuoju vartotojų teisių BDAR.

Darbo sutarties nutraukimo atveju darbdavys turi teisę atgauti darbuotojo mokymui skirtas išlaidas

2020 09 23

Darbo santykių nutraukimo atveju kiekvienas darbdavys turi teisę apginti savo interesus. Tokiu atveju darbdavys turi teisę su darbuotoju sudaryti susitarimą, kuriame aptariama teisė gauti kompensaciją už darbuotojo mokymui skirtas išlaidas. Ši tvarka taikoma, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo iniciatyva be svarbiomis laikomų priežasčių. 

Keičiasi reikalavimai daliai elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų

2020 09 14

2020 metų II-ojo ketvirčio duomenimis, Lietuvoje veikia 118 licencijuotų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų. Šių įstaigų veiklą kontroliuoja Priežiūros tarnyba, atsakinga už šių finansų rinkos dalyvių priežiūrą ir turi užtikrinti, kad jų vykdoma veikla keltų kuo mažesnę grėsmę vartotojams bei visuomenei. Įgyvendindama šias funkcijas, Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į esamas nusikaltimų bei rinkos tendencijas, periodiškai atnaujina šiam sektoriui keliamus reikalavimus. 

Krovinio vežėjas visuomet atsako už eismo saugumo reikalavimų laikymąsi

2020 09 09

Užsakovo ir vežėjo santykiuose yra įprasta, kad už krovinio pakrovimą ir tinkamą parengimą yra atsakingas ne vežėjas, o užsakovas arba trečiasis asmuo (siuntos krovėjas). Tačiau prieš gabenant krovinį vežėjui tenka pareiga pagal įstatymą patikrinti, ar pakrauto krovinio išdėstymas ir tvirtinimas atitinka eismo saugumo reikalavimams ir kitoms krovinių vežimo sąlygoms.

Priekaištai dėl statinio defektų – tiesiai rangovui

2020 09 07

Asmeniui įsigijus turtą iš trečiojo asmens pastate, per garantinį laikotarpį neretai išaiškėja nemažai defektų. Tokiais atvejais iškyla klausimas, ar nekilnojamojo turto savininkas, įgijęs turtą iš trečiojo asmens, kurio nesieja jokie sutartiniai santykiai su rangovu, gali reikšti ieškinį dėl defektų pašalinimo tiesiogiai rangovui?

Finansų įstaigos galutiniai naudos gavėjai turi įrodyti, kad nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui

2020 08 26

Ketinantiems įsigyti finansų įstaigą advokatų profesinė bendrija AVOCAD primena – finansų įstaigų galutiniai naudos gavėjai gali būti tik tie fiziniai asmenys, kurie nekelia grėsmės nacionalinio saugumo interesams. 

Neteisminis bankrotas: greičiau, pigiau, efektyviau

2020 08 25

Šiuo metu galiojantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (JANĮ) įpareigoja juridinį asmenį, kuris tapo nemokus, prieš kreipiantis į teismą inicijuoti susitarimą dėl pagalbos jam suteikimo ar sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priėmimą. Per nustatytą terminą nesudarius susitarimo dėl pagalbos juridiniam asmeniui ar kreditoriams nepriėmus sprendimo dėl bankroto procedūros vykdymo ne teismo tvarka kreditoriai gali kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ir nors paskutiniais metais buvo stebimas neteisminių bankrotų bylų didėjimas, tačiau, AVOCAD nuomone, šiuo institutu ir jo suteikiamais privalumais juridinių asmenų kreditoriai pasinaudoja vis dar per retai.

Ketinama steigti pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centrą

2020 08 12

Lietuvai išsikėlus tikslą plėsti FinTech sektorių ir daugėjant su pinigų plovimu susijusių finansinių nusikaltimų, finansų ministrui patarianti Finansų rinkos politikos formavimo patariamoji komisija nusprendė inicijuoti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro (toliau – centras) steigimą. Centro tikslas – sutelkti viešojo ir privataus sektorių pastangas kovojant su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu ir tokiu būdu stiprinti prevencijos sistemą.

< 1 2 3 4 5 >