/English

Naujienos

Atgal

Maisto produktams – daugiau kontrolės ir viešumo

2021 05 04

2017 m. Europos piliečių iniciatyva, pavadinta „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“, kurią lydėjo 1 070 865 pritarimo pareiškimai buvo įteikta Europos Komisijai. Vienas iš iniciatyvos apimamų tikslų - gerinti ES rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumą, įskaitant ir pramonės atliekamų tyrimų, pateiktų Europos maisto saugos tarnybai (EMST) rizikos vertinimui atlikti, valdymą. 

Šių metų kovą įsigaliojo 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1381 dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo (toliau – Reglamentas), kuriuo numatyti svarbūs pokyčiai, aktualūs ir pramonės įmonėms, ir visai visuomenei.  

Šiuo metu, kai įmonė nori teikti į rinką tam tikrai kategorijai priskiriamą naują maisto produktą, maisto priedą, pesticidą ar GMO, ji turi pateikti mokslinių tyrimų duomenis EMST, kad įrodytų, jog produktas yra saugus ir gautų leidimą. Reglamentu stiprinamas EMST vaidmuo atliekant rizikos žemės ūkio maisto produktų grandinėje vertinimą išplečiant visuomenės įsitraukimą, griežčiau valdant pramonės įmonių teikiamos informacijos tikrinimą.   

Pirma, Reglamentas ES piliečiams suteikia tiesioginę, automatinę prieigą prie visos su maisto produktų sauga susijusios informacijos, kurią pateikė pramonės įmonės. Visi pateikiami moksliniai tyrimai ir duomenys skelbiami viešai EMST svetainėje. Tiesa, esant pagrįstoms aplinkybėms, EMST turi galimybę neatskleisti visuomenei pramonės atstovo konfidencialios informacijos. Reglamentas visuomenei ir suinteresuotoms šalims atveria ne tik tyrimus apie naujus maisto produktus, maisto priedus ir kt., bet ir sudaro galimybę dalyvauti konsultacijose, teikti savo poziciją paraiškų dėl reguliuojamų produktų vertinimo procese.

Antra, pareiškėjams ir laboratorijoms atsiranda pareiga pranešti EMST, kai yra užsakomi tyrimai ir kuriama užsakytų tyrimų duomenų bazė, kai tokie tyrimai susiję su paraiška leidimui gauti. Taip kuriamas saugiklis, kad visi tyrimai, kuriuos yra užsakęs pareiškėjas, būtų pateikti EMST, ir nėra nuslepiami nepalankūs duomenys. Be to, papildomi įgaliojimai suteikti ir Komisijai, kuri galės prašyti EMST užsakyti papildomų tyrimų, jei juos bus numatoma finansuoti iš ES biudžeto.

Naujos taisyklės bus taikomos ne tik naujoms paraiškoms, bet ir rinkoje jau esančių maisto produktų, priedų ir kt. registracijos galiojimo pratęsimui. Pareiškėjai turės iš anksto pranešti EMST apie tyrimus, kuriuos ketina atlikti, siekdami produkto registracijos atnaujinimo. 

Visoje ES vartotojai vis labiau domisi maisto produktų sudėtimi, maisto priedų poveikiu sveikatai. Tuo pat metu, maisto pramonė plečia naujų produktų asortimentą. Tad naujasis Reglamentas – žingsnis siekiant geriau kontroliuoti maisto produktų ar jų sudedamųjų dalių teikimo į rinką saugumą. 

AVOCAD yra pasiruošę padėti maisto teisės, teikiamų į rinką maisto produktų bei jų tvarkymo reikalavimų, maisto produktų ženklinimo klausimais.