/English

Naujienos

Atgal

Darbo sutartis vairuotojui – ne lietuvių kalba? Ar tikrai būtinas vertimas?

2021 04 26

Socialinių tinklų erdvėse buvo pasirodę pranešimų, jog didžiausios Lietuvos transporto įmonės savo darbuotojams darbo sutartis bei kitus su darbo santykiais susijusius dokumentus galimai pateikia ne darbuotojams suprantama, o išimtinai tik lietuvių kalba. Ar tokie darbdavio veiksmai gali būti laikomi pažeidžiančiais Darbo kodeksą?

Suprantama, reikėtų pradėti nuo to, jog tiek darbdavys, tiek ir darbuotojas turi informavimo pareigą, kylančią iš Darbo kodekso (toliau – DK) 25 str. 1 d. Tai reiškia, kad darbuotojas, kuriam darbo sutarties kalba nėra suprantama, privalo apie tai informuoti darbdavį. Darbdavys, atsižvelgdamas į tai, kad darbo sutartis lietuvių kalba nėra priimtina kitai sutarties šaliai, galėtų pasiūlyti sudaryti dvikalbę darbo sutartį, pavyzdžiui, lietuvių ir anglų kalba ar lietuvių ir rusų kalba. Ir, žinoma, darbo sutartyje turėtų būti apibrėžta, kuria kalba sudarytai darbo sutarčiai būtų taikoma pirmenybė ginčo atveju.

Verta atkreipti dėmesį, jog DK tiesiogiai nenumato darbdaviui pareigos darbuotojui, nesuprantančiam lietuvių kalbos, pateikti darbo sutartį užsienio kalba. Todėl teigti, kad darbdavys pažeidė DK nepateikdamas darbuotojui darbo sutarties jam suprantama kalba, negalima. Tai yra šalių susitarimo reikalas. 

Beje, praktikoje gali pasitaikyti situacijų, kuomet darbuotojas kreipiasi į darbo ginčų komisiją pateikdamas klaidingą informaciją dėl darbo sutarties kalbos. 

Pavyzdžiui, vienoje byloje ukrainiečių kilmės darbuotojas teisme įrodinėjo, jog pasirašė lietuvių kalba parašytą darbo sutartį būdamas įsitikinęs, jog jam bus išmokami visi dienpinigiai. Kitu atveju tokios sutarties jis neva nebūtų apskritai pasirašęs. Taip darbuotojas siekė savo naudai prisiteisti neišmokėtus dienpinigius. Vis dėlto, teisme darbuotojui savo tiesos įrodyti nepavyko. Teismas nurodė, kad tokius darbuotojo teiginius paneigia surinkta bylos medžiaga, iš kurios aiškiai matoma, kad darbuotojas pasirašė ne tik lietuvių kalba, bet ir rusų kalba surašytą darbo sutartį. Visa tai patvirtino, kad darbuotojas buvo tinkamai informuotas apie darbo sutarties sąlygas. Todėl teismas tuokart darbdavio ieškinį tenkino visiškai ir priėmė sprendimą jo naudai. 

Nors darbuotojas ir yra silpnesnioji darbo teisinių santykių šalis, tačiau reikėtų nepamiršti, kad DK normos galioja tiek darbdaviams, tiek darbuotojams. Kiekvienas iš jų turi ne tik teises, bet ir atitinkamas pareigas, kurių privalo laikytis ne tik sudarydami darbo sutartis, bet ir visą darbo santykių laikotarpį.