/English

Naujienos

Atgal

Kada pradės veikti Europos Sąjungos AML reguliatorius?

2021 04 14

Lapkritį ES Taryba patvirtino išvadas dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (toliau – PP/TF), kurios taps pagrindu 2021 metais ES Komisijai kurti teisinius instrumentus, ES lygio priežiūrą ir valstybių narių finansų žvalgybos padalinių koordinavimą bei pagalbos mechanizmus. 

ES teisėkūra jau seniai apima harmonizuotas PP/TF prevencijos taisykles. Tačiau dabar ES Taryba nusitaikė į ES lygio priežiūrą, steigiant plačius įgaliojimus turinčią ES PP/TF prevencijos instituciją, kuri turėtų sustiprinti šią sritį.

Visgi, kyla klausimas, kiek galios turėtų turėti viena ES lygio PP/TF prevencijos institucija ir kokį ryšį ji turėtų su nacionalinėmis priežiūros institucijomis?

Pirma, ES Tarybos siūlomas supranacionalinis reguliatorius turėtų turėti tiesioginius priežiūros įgaliojimus pasirinktam didelės rizikos subjektų skaičiui bei įgaliojimus perimti nacionalinės priežiūros institucijų priežiūrą aiškiai apibrėžtose ir išskirtinėse situacijose. Antra, šalia tiesioginių nacionalinių reguliatorių ir finansų įstaigų priežiūros funkcijų šis naujas subjektas turėtų teisę prašyti informacijos, tikrinti dokumentus bei skirti priežiūros priemones ir pinigines baudas. 

ES Tarybos išvadose pabrėžiama, kad PP/TF prevencijos incidentai ES, be kita ko, atsiranda ir dėl nacionalinių reguliatorių organizacinių bei priežiūros trūkumų. Tad ES lygio priežiūros institucija turi didelį potencialą minėtoms spragoms užpildyti. 

Naujas supranacionalinis reguliatorius taip pat galėtų potencialiai greičiau reaguoti ir įgyvendinti pokyčius šalies lygiu arba tiksliai orientuodamasis į atskiras institucijas.  Tai būtų teigiamas poslinkis, lyginant su sudėtingu, daug laiko reikalaujančiu ir daugiapakopiu procesu, siekiant užtikrinti valstybių narių ES taisyklių laikymąsi šiuo metu. 

Pavyzdžiui, Kipras iki šiol nėra perkėlęs 5-osios pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos direktyvos (AMLD5) į savo nacionalinę teisę, o bauda už reikalavimų nesilaikymą šiuo atveju gali būti skiriama tik po ES Komisijos formalių procedūrų peržiūrint visos šalies reguliavimą ir atitinkamai peradresavus spręsti šį klausimą ES Teisingumo teismui.

ES taisyklės turėtų būti harmonizuotos tiesiogiai taikomu reglamentu, kuris apimtų įvairias PP/TF prevencijos sritis, įskaitant bendrą finansų sektoriaus priežiūros institucijų PP/TF rizikos vertinimą. Taigi, siūlomi pakeitimai, tikėtina, mažins riziką, atsirandančią dėl nacionalinių priežiūros skirtumų, nenuoseklių valstybių narių PP/TF rizikos vertinimo metodų visoje ES. 

Netolimoje ateityje atsirasiančios naujos harmonizuotos taisyklės bei ES lygmens reguliatorius turėtų prisidėti prie bendro finansinio saugumo visoje ES. Kol laukiame naujų teisinių instrumentų priėmimo, kviečiame konsultuotis su AVOCAD teisininkais atskirais PP/TF prevencijos klausimais.