/English

Naujienos

Atgal

Tinkamas PVM sąskaitos-faktūros įforminimas įrodo šalių sutartinius santykius

2021 02 03

Ar galima PVM sąskaitą-faktūrą vertinti kaip santykių tarp paslaugos teikėjo/prekių tiekėjo ir gavėjo buvimą patvirtinantį dokumentą? Praktikoje dėl PVM sąskaitų faktūrų kaip tinkamų įrodymų vertinimo kyla nemažai abejonių.

Neretai pasitaiko atvejų, kai prekių ar paslaugų gavėjas nepagrįstai atsisako atsiskaityti pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą. Motyvas – kad jis nėra jos pasirašęs arba apskritai nėra patvirtinęs jos gavimo, todėl neįrodyta, kad pirkėjui atsirado pareiga pagal PVM sąskaitą-faktūrą atsiskaityti. 

Tokia prekių ar paslaugų gavėjo pozicija nėra visiškai teisinga. 

Kaip nurodo įstatymų leidėjas, prekių ar paslaugų gavėjo parašas nėra privalomas PVM sąskaitos-faktūros rekvizitas, nors tai yra viena iš PVM sąskaitos tikrumą patvirtinančių priemonių. Tačiau ši priemonė nėra vienintelė. 

Pirkėjo pareigą atsiskaityti pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą taip pat gali patvirtinti konkrečios PVM sąskaitos-faktūros įtraukimas į ją išrašiusios (gavusios) įmonės buhalterinę apskaitą, gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų-faktūrų duomenų pateikimas mokesčių administratoriui, PVM pagal konkrečią PVM sąskaitą-faktūrą sumokėjimas (atskaitymas) ir kita, jeigu šie duomenys yra patvirtinami atitinkamais įrodymais.

Vis dėlto sprendžiant apie PVM sąskaitos-faktūros įrodomąją reikšmę reikėtų nepamiršti, kad PVM sąskaitos-faktūros kilmės autentiškumui, turinio vientisumui bei įskaitomumui yra keliami tam tikri reikalavimai. PVM sąskaitos-faktūros kilmės autentiškumu laikomas prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) arba asmens, kuris įformina PVM sąskaitą-faktūrą, tapatybės tikrumas. PVM sąskaitos faktūros turinio vientisumas – tai rekvizitų, kurie nurodomi PVM sąskaitoje-faktūroje, pakeitimų nebuvimas. Patikimai patikrinti PVM sąskaitos-faktūros ir ja įforminto prekių tiekimo arba paslaugų teikimo ryšį galima tikrinti bet kokiomis verslo kontrolės priemonėmis.

Anksčiau nurodytų reikalavimų laikymasis yra ypatingai svarbus, kai sprendžiama dėl PVM sąskaitos-faktūros įrodomosios reikšmės, jeigu tarp šalių nėra sudarytos rašytinės pirkimo-pardavimo sutarties. 

Net ir kasacinis teismas yra nurodęs, jog, atsižvelgiant į PVM sąskaitai-faktūrai įstatymo keliamus reikalavimus, daroma išvada, kad PVM sąskaita-faktūra yra dokumentas, skirtas įforminti įvykusiam prekių tiekimui apskaitos ir apmokestinimo tikslais, kuris kartu yra ir vienas iš įrodymų, kad pardavėjas perdavė, o pirkėjas gavo jame išvardytas prekes. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-97-219/2020). 

Tačiau reikėtų nepamiršti, kad ginčo atveju teismai PVM sąskaitą-faktūrą kaip įrodymą gali vertinti skirtingai, todėl verta apgalvoti ir kitus įrodymus, kurie pagrįstų, jog pirkėjui paslaugos buvo suteiktos, o prekės – perduotos, todėl pirkėjui atitinkamai kyla pareiga už tai atsiskaityti. Vertinant skirtingus sutartinius teisinius santykius, tai galėtų būti, pvz., krovinio važtaraštis (vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas). Todėl aplinkybės dėl pirkėjo atsakingo asmens pasirašymo krovinio važtaraščiuose gali turėti teisinę reikšmę sprendžiant apie pardavėjo pareigą perduoti daiktus pirkėjui pagal pirkimo–pardavimo sutartį tinkamo įvykdymo, o kartu – ir apie pirkėjo pareigos atsiskaityti už perduotas prekes atsiradimą.

Taigi, PVM sąskaitos-faktūros kilmės autentiškumui, turinio vientisumui bei įskaitomumui keliamų reikalavimų tinkamas laikymasis gali patvirtinti, jog tarp šalių buvo susiklostę atitinkami sutartiniai santykiai. Išrašytos PVM sąskaitos-faktūros egzistavimas įrodo, kad tarp šalių įvyko paslaugų teikimas ar prekių tiekimas, todėl tinkamas sutartinių santykių identifikavimas padeda nustatyti pardavėjo pareigos perduoti daiktus įvykdymo ir pirkėjo pareigos sumokėti daiktų kainą atsiradimo momentą.