/English

Naujienos

Atgal

Būtina tinkamai parinkti šalį teismo procese, nes tai lemia teisingą bylos išnagrinėjimą

2021 01 18

Teismo procesas inicijuojamas, kai ieškovas pareiškia ieškinį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) numatyta tvarka. Be kitų ieškinio reikalavimų ieškovas turi nurodyti dalyvaujančius byloje asmenis ir jų procesines padėtis. Deja, ieškovui ne visada pavyksta tai tinkamai padaryti, ir tai lemia neteisingą bylos išnagrinėjimą. Šiuo klausimu aktyvus turi būti ir teismas. Jis privalo padėti ieškovui nustatyti byloje dalyvaujančius asmenis, jų procesines padėtis bei pasiūlyti netinkamas šalis pakeisti tinkamomis.

Bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, teismas nenutraukdamas bylos gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu.

Jeigu ieškovas nesutinka būti pakeistas kitu asmeniu, tai pastarasis gali įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, dėl ginčo dalyko pareiškiantis savarankiškus reikalavimus. Apie tai teismas praneša šiam asmeniui. O jei ieškovas nesutinka, kad atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės. Teismui nusprendus pakeisti netinkamą šalį tinkama arba įstojus į bylą trečiajam asmeniui, bylos nagrinėjimas atidedamas. Pakeitus netinkamą šalį tinkama ar įstojus į procesą naujiems asmenims, bylos nagrinėjimas pradedamas iš pradžių, išskyrus atvejus, kai naujai į procesą įstojęs byloje dalyvaujantis asmuo prašo, kad byla būtų nagrinėjama toliau.

Aiškindamas šias teisės normas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad prašyti pakeisti netinkamą šalį (ir ieškovą, ir atsakovą) gali bet kuri šalis, o taip pat šis pakeitimas gali įvykti ir teismo iniciatyva. Bet kuriuo atveju netinkamos šalies pakeitimas gali įvykti tik sutinkant ieškovui.

Vertindamas, ar tinkamas yra atsakovas, teismas turi atsižvelgti į šalių tarpusavio teisinius santykius. CPK nustatyta, kad ieškovas privalo išdėstyti faktinį ieškinio pagrindą, t. y. faktines aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą, tačiau nurodyti teisinio ieškinio pagrindo nereikalaujama. Ieškovui išdėsčius faktinį reikalavimo pagrindą, teismas, nagrinėdamas bylą, teisinį santykį kvalifikuoja ex officio (pagal pareigas).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad netinkamą šalį pakeisti tinkama galima tik pirmosios instancijos teisme. Šis, nagrinėdamas ginčą ir nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turėtų atsakyti, turi pasiūlyti ieškovui pakeisti pradinį atsakovą tinkamu ir paaiškinti netinkamos šalies nekeitimo procesines pasekmes. Pirmosios instancijos teismui nepasiūlius ieškovui pakeisti netinkamo atsakovo tinkamu ir nepaaiškinus pasekmių, sprendžiama, kad padarytas esminis proceso teisės normų pažeidimas, nulėmęs neteisingą bylos išnagrinėjimą iš esmės ir sudarantis pagrindą panaikinti skundžiamą teismo procesinį sprendimą bei bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Apibendrinant, AVOCAD rekomenduoja asmenims, įgyvendinantiems savo pažeistų teisių gynybą teisme, tinkamai identifikuoti dalyvaujančius byloje asmenis ir jų procesines padėtis bei atsižvelgti į teismo pasiūlymus, nes tinkamas šalių parinkimas lemia teisingą bylos išnagrinėjimą.