/English

Naujienos

Atgal

Informavimo pareiga yra neatsiejama automobilio remonto paslaugos dalis

2020 12 30
 
Automobilių remonto paslaugas teikiantys asmenys neretai kalba apie sudėtingą automobilių remontą ir sunkiai aptinkamas gedimų priežastis, taip tarsi vengdami atsakomybės už remonto paslaugų kokybę. Vis dėlto automobilių remontas ir gedimų taisymas yra būtent autoserviso pareiga, kuri negali būti perkeliama automobilio savininkui.
 
Sutartis dėl automobilio remonto atitinka rangos sutarties požymius. Joje viena sutarties šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą – savo rizika suremontuoti automobilį pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti materialų šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Kai rangovas yra automobilių remonto įmonė,  o remontuojamas automobilis yra naudojamas kitos šalies (užsakovo ar jo šeimos) buitiniams ar asmeniniams poreikiams tenkinti, tokia sutartis laikoma vartojimo rangos sutartimi.
 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad jei po sutartos apimties automobilio remonto nepraėjus protingam terminui atsinaujina toks pat gedimas ir dėl to automobilio negalima naudoti (išskyrus kai užsakovas informuotas apie gedimo priežastims pašalinti reikalingus papildomus darbus, tačiau jų visų arba dalies atsisakė), tai preziumuojama:
 
1. kad užsakyme nurodytos automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problemos šalinimo darbai buvo atlikti netinkamai; ir (arba) 
 
2. kad atliekant užsakyme nurodytos automobilio ar atskirų jo agregatų veikimo problemos šalinimo darbus jau egzistavo kitos priežastys, dėl kurių problema atsinaujino (pasikartojo) nepraėjus protingam terminui po remonto, ir kad šias priežastis buvo galima nustatyti panaudojant vidutinio (standartinio) lygio diagnostikos metodus. 
 
Tokiu atveju automobilių remonto įmonė ar paslaugas suteikiantis asmuo, gindamiesi nuo automobilio savininko ir/ar valdytojo pretenzijos ar ieškinio, turi:
 
1. paneigti vieną iš nurodytų prezumpcijų; arba
2. įrodyti, kad tinkamai informavo automobilio savininką ir/ar valdytoją: nurodė kitas priežastis, dėl kurių ta pati problema atsinaujino (pasikartojo) per protingą terminą po remonto darbų atlikimo, bei apie šioms priežastims pašalinti reikalingus papildomus remonto darbus.
 
Automobilių remonto paslaugas teikiančiam asmeniui nepaneigus nurodytos prezumpcijos, laikytina, kad remonto darbai atlikti netinkamai. Tokiu atveju turi būti taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti vartotojo teisių gynimo būdai (rangovo atsakomybė už netinkamos kokybės darbą). Rangovui paneigus nurodytą prezumpciją, tačiau neįrodžius nurodytų aplinkybių, laikytina, kad būtina, teisinga, išsami ir neklaidinanti informacija vartotojui nebuvo tinkamai atskleista.
 
Apibendrinant, automobilių savininkams ir/ar valdytojams AVOCAD rekomenduoja prieš sudarant sutartį dėl automobilio remonto kuo tiksliau įvardinti automobilio agregatų veikimo problemas, o automobilių remonto paslaugas teikiantiems asmenims – nepamiršti jiems taikomos informavimo pareigos ir su ja susijusios atsakomybės.