/English

Naujienos

Atgal

Finansų rinkos dalyviai gali veiklos funkcijas perduoti kitiems asmenims

2020 12 16

Finansų rinkos dalyvio sprendimas neteikti tam tikrų veiklos paslaugų, o perduoti jas kitiems asmenims yra gan dažnas reiškinys. Tai leidžia įstaigai sumažinti išlaidas bei pagerinti efektyvumą, tačiau kelia ir tam tikras rizikas, pavyzdžiui, perduotų paslaugų kokybės užtikrinimas.

Europos bankininkystės institucija (EBI), siekdama harmonizuoti sistemą, išleido gaires dėl užsakomųjų paslaugų (anglų k. outsourcing) susitarimų. Lietuvoje nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos banko nutarimas dėl finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims, kuriuo EBI gairės perkeliamos į nacionalinę sistemą.  Taisyklės su tam tikromis išimtimis bus taikomos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems bankams, centrinėms kredito unijoms, kredito unijoms, mokėjimo įstaigoms, elektroninių pinigų įstaigoms, finansų maklerio įmonėms, ir mutatis mutandis užsienio valstybių minėtų subjektų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje. 

AVOCAD komanda informuoja apie pagrindinius aspektus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, norint perduoti dalį veiklos funkcijų kitiems asmenims.  

Visų pirma, svarbu pažymėti, kad kiekvienos finansų įstaigos valdymo organas lieka atsakingas už tą įstaigą ir jos visą veiklą, įskaitant perduotas funkcijas. Dėl to yra itin svarbu, kad valdymo organas užtikrintų pakankamus išteklius tinkamai palaikyti ir užtikrinti perduotų paslaugų priežiūrą bei rizikos valdymą. 

Antra, finansų įstaiga turi turėti veiklos funkcijų perdavimo politiką (toliau – Politika), kuri numatytų rizikos, kylančios dėl veiklos funkcijų perdavimo, nustatymą ir valdymą. Politika, be kita ko, turi aiškiai apibrėžti valdymo organų ir kitų atsakingų asmenų pareigas, aptarti visus veiklos funkcijų perdavimo proceso etapus, nustatyti sutarčių įgyvendinimo, stebėsenos ir valdymo procedūras bei numatyti dokumentavimo ir informacijos saugojimo procesus.

Trečia, naujajame nutarime yra aiškiai išskirtas svarbių veiklos funkcijų ir kitų veiklos funkcijų perdavimas. Jei finansų įstaiga nusprendžia perduoti svarbią veiklos funkciją, jai yra taikomi griežtesni reikalavimai. Pavyzdžiui, nusprendus sudaryti sutartį dėl svarbios veiklos funkcijos perdavimo, finansų įstaiga privalo apie tai informuoti Lietuvos banką bei pateikti sutarties projektą kartu su pranešimu apie svarbių veiklos funkcijų perdavimo sutarties sudarymą. 

Taip pat įstaiga turi turėti veiklos funkcijų perdavimo sutarčių registrą, į kurį turi būti įtraukiamos visos veiklos funkcijų perdavimo sutartys, atskiriant svarbių veiklos funkcijų perdavimo sutartis nuo kitų veiklos funkcijų perdavimo sutarčių.

Taigi, veiklos funkcijų perdavimas kitiems asmenims tampa gan griežtai reguliuojama sritimi. AVOCAD rekomenduoja prieš nusprendžiant perduoti tam tikras veiklos funkcijas kitiems asmenims gerai įvertinti galimas rizikas bei galimybes užtikrinti tinkamą tokių sutarčių valdymą, priežiūrą, stebėseną ir kontrolę.