/English

Naujienos

Atgal

Pasirašydami sutartis jas perskaitykite ir įsitikinkite, jog viską supratote

2020 12 14

Ginčai dažnai kyla dėl to, kad viena iš šalių nevykdo arba netinkamai vykdo sutartį arba kai viena iš sutarties šalių mano, jog kita šalis nevykdo arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas. Dalis tokių ginčų kyla dėl neatidaus sutarčių taisyklių skaitymo, ypač kai sutartys pasirašomos internetu.

Šį teiginį iliustruosime realiu pavyzdžiu. 2020 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Banko finansų rinkos priežiūros tarnybos teisės ir licencijavimo departamento direktorius priėmė rekomendacinio pobūdžio sprendimą ginče, kuriame, pareiškėjo nuomone, draudimo bendrovė nepagrįstai atsisakė išmokėti draudimo išmoką pagal „Elitinį Kasko draudimą“.
 
Priešistorė tokia: pareiškėjas kreipėsi į draudiką dėl autoplovykloje padarytų pažeidimų automobiliui, prašydamas išmokėti draudimo išmoką. 
Atsakydamas į tokį pareiškėjo prašymą, Draudikas pateikė savo partnerių remonto įmonių sąrašą. Pareiškėjui nesutikus su siūlomomis įmonėmis, draudikas nurodė, jog pareiškėjas gali kreiptis ir į savo pasirinktą remonto įmonę, tačiau privalės pateikti PVM sąskaitą-faktūrą, nuotraukas, padarytas prieš remontą ir jau suremontavus automobilį. 
 
Pareiškėjas neatsakė į draudiko siūlymą ir nusprendė parduoti nesuremontuotą automobilį. Po to dar kartą kreipėsi į draudiką dėl draudimo išmokos sumokėjimo tais pačiais pagrindais, kaip ir pirmąjį kartą. Tačiau draudikas priėmė sprendimą išmokos nemokėti, jį grįsdamas tokiais argumentais:
 
Piniginė išmoka gali būti mokama tik kai automobilis pavogtas arba sugadintas taip, jog jį remontuoti yra ekonomiškai netikslinga.  
Draudikas turi teisę apmokėti tik transporto priemonės faktinio remonto išlaidas ir atsisako išmokėti draudimo išmoką, jeigu transporto priemonė faktiškai yra neremontuojama.
 
Pareiškėjas su tokiais argumentais nesutiko ir kreipėsi į Lietuvos Banką, prašydamas išnagrinėti kilusį ginčą. Pareiškėjo teigimu, savanoriškojo draudimo sutartis yra nuostolių draudimo sutartis, o tai reiškia, kad, atsitikus taisyklėse numatytam draudžiamajam įvykiui, draudikui kyla prievolė atlyginti patirtus nuostolius.
 
Lietuvos bankas konstatavo, jog sudarydamos draudimo sutartį šalys aiškiai susitarė, kad transporto priemonės sugadinimo atveju draudikas prisiima riziką mokėti draudimo išmoką tik tada, kai transporto priemonė yra faktiškai remontuojama. Tai yra, draudikas įsipareigojo atsiskaityti tiesiogiai su remonto įmone, o ne išmokėti išmoką draudėjui.
 
Taip pat buvo nurodyta, jog nenustatyta aplinkybių, kurios patvirtintų, kad pareiškėjas nebūtų supažindintas su šiomis taisyklėmis. Svarbu ir tai, kad pareiškėjas sutartį su draudiku sudarė interneto banke, kur pažymėjo, jog sutinka su taisyklėmis bei patvirtina, kad draudimo sutartis atitinka jo poreikius. 
 
Lietuvos banko vertinimu, pareiškėjas nesilaikė sudarytos draudimo sutarties nuostatų ir nesiėmė veiksmų, kad draudikas turėtų galimybę atlyginti pareiškėjo patirtą žalą, t. y. kad išmokėtų draudimo išmoką už faktinį transporto priemonės remontą, kaip tai nustatyta taisyklėse. 
 
AVOCAD atkreipia dėmesį į tai, jog prieš pasirašant sutartis būtina įvertinti, ar šios atitinka jūsų interesus bei pateisina lūkesčius, kuriuos keliate jas pasirašydami. 
 
Taip pat rekomenduojama nepamiršti, kad pasirašydami sutartį Jūs patvirtinate, jog Jums buvo suteikta galimybė susipažinti su sutarties sąlygomis bei kad su jomis esate faktiškai susipažinęs. Todėl neskaitant pasirašomų sutarčių galimybė laimėti ginčą žymiai sumažėja.