/English

Naujienos

Atgal

Nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu, galima skelbti dalinę ar visišką prastovą

2020 12 11

Vyriausybei ir vėl sugriežtinus karantino reikalavimus, nuo trečiadienio privataus sektoriaus darbuotojai privalo dirbti iš namų, jei nėra būtinybės darbų atlikti darbo vietoje.

Žinoma, dalis verslų, kurie turėjo galimybes, jau senokai prisitaikė prie pasikeitusios situacijos ir didžiąją dalį laiko dirba nuotoliniu būdų. Tačiau yra nemažai tokių, kurie tokių galimybių ar išteklių neturėjo.

AVOCAD sulaukia klausimų, kaip darbdaviui elgtis, jei jis neturi galimybės užtikrinti nuotolinio darbo. Tokiu atveju viena iš galimybių – skelbti dalinę arba pilną prastovą, juolab kad tokiu atveju galima pasinaudoti valstybės parama.

Šiais metais priimtose Darbo kodekso 47 straipsnio pataisose nustatyta, kad darbdavys darbuotojui ar darbuotojų grupei gali skelbti prastovą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ir karantiną, ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, nes dėl darbo organizavimo ypatumų nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo.

Darbdavys gali paskelbti darbuotojui ir visišką prastovą, kai darbo funkcijos nevykdomos, ir dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokama proporcingai ir nustatyta tvarka.

Darbdavys darbuotojui turi mokėti darbo užmokestį, kuris būtų ne mažesnis kaip Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma. Esant sulygtai nepilnai darbo laiko normai arba esant dalinei prastovai, už prastovos laiką mokama proporcingai mažiau.

Pažymėtina, kad, paskelbus prastovą dėl ekstremalios situacijos ar karantino, iš darbuotojo negali būti reikalaujama, kad jis atvyktų į darbovietę.

Paskelbus prastovą, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prastovos paskelbimo darbdavys Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka informuoja Valstybinę darbo inspekciją apie prastovos paskelbimą, nurodydamas darbdavio pavadinimą, juridinio asmens kodą, paskelbtos prastovos laikotarpį, darbuotojų, kuriems paskelbta prastova, skaičių bei darbdavio atsakingo asmens kontaktinius duomenis.

Kaip jau minėta, privačios įmonės, kurios dėl karantino ar ekstremalios situacijos paskelbia prastovą ir išsaugo darbo vietas, turi teisę kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl subsidijos gavimo. Detalesnė informacija dėl subsidijos – Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.