/English

Naujienos

Atgal

Sudarant buto ar kitokios patalpos nuomos sutartį, reikėtų detaliai aptarti administravimo mokesčius

2020 12 07

Sudarius buto ar kitokios patalpos nuomos sutartį, tenka išspręsti klausimus dėl nuomos bei mokesčių sumokėjimo. Įskaitant ir dėl administravimo išlaidas bendrijai / namo administratoriui už bendrojo naudojimo objektų išlaikymą (toliau – administravimo mokesčiai). Praktikoje įprasta, jog administravimo mokesčius sumoka nuomininkas. Tačiau siekiant išvengti galimos atsakomybės dėl nuomininko nemokumo / vengimo mokėti administravimo mokesčius, būtina tai tinkamai apsibrėžti sutartyje. Todėl parengėme trumpus praktinius patarimus. 

Civilinis kodeksas numato, jog turto savininkas turi imperatyvią pareigą sumokėti administravimo mokesčius. Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pažymima, jog turto savininkui ir nuomininkui susitarus dėl administravimo mokesčių sumokėjimo Civilinio kodekso nuostatos nebus pažeistos. Tai yra, administravimo mokesčių sumokėjimo naštą galima perkelti nuomininkui. Kilus ginčui dėl to, kam tenka pareiga mokėti administravimo mokesčius, yra vertinamos šios sąlygos:

(a) ar buvo sudaryta rašytinė sutartis tarp savininko ir nuomininko. Jeigu nebuvo, savininko pareigos perkėlimo nuomininkui klausimas net negali būti keliamas;

(b) jeigu buvo, reikia įvertinti, ar nuomos sutartis buvo išviešinta viešajame registre. Priešingu atveju, turto savininkas negali ja vadovautis;

(c) jeigu atitinkami abu kriterijai, teismui tenka pareiga įvertinti, ar buvo pasinaudota turima teise perkelti šios pareigos vykdymą nuomininkui. Šias aplinkybes turi įrodyti būtent turto savininkas. Teismai pažymi, jog vien sutarties sudarymas nėra pagrindas atleisti savininką nuo pareigos įvykdymo.

Su kokiomis problemomis susiduriama praktikoje?

Pastebimos tendencijos, jog nors sutarties šalys ir susitaria dėl administravimo mokesčių mokėjimo tvarkos, neretai sutarties nuostatos nėra aiškios bei itin deklaratyvaus pobūdžio. Pavyzdžiui, nurodoma, kad nuomininkas turi pareigą sumokėti (a) visus mokesčius arba (b) pareigą sumokėti komunalinius mokesčius. Iš tokios formuluotės nėra galimybės nustatyti, kokie mokesčiai patenka į šios nuostatos apimtį. Todėl tokiais atvejais nereikėtų nustebti, jog atsakomybė bus perkelta savininkui. 

Ką reikėtų atlikti siekiant išvengti galimos atsakomybės?

AVOCAD rekomenduoja itin detaliai bei išsamiai detalizuoti administravimo mokesčio dedamąsias dalis (pvz. administravimo išlaidos susideda iš kaupiamųjų lėšų, administravimo mokesčio, namo priežiūros mokesčio ir kt.). Be to, sudarius nuomos sutartį, reikėtų informuoti ir bendrijas / administratorius, jog jiems būtų žinomos šios aplinkybės. Apie tai pranešti reikėtų bent jau elektroniniu paštu. 

Tinkamai atlikti veiksmai leis sumažinti galimas rizikas bei jaustis saugiau ir patikimiau. Nuomininkui mokesčių nesumokėjus, savininkas turės svarius argumentus, kurie leis išvengti atsakomybės.