/English

Naujienos

Atgal

BREXIT ir ES bendrovių teisės taisyklės

2020 11 20

2020 m. gruodžio 31 d. baigiasi pereinamasis laikotarpis, kuomet Jungtinėje Karalystėje (JK) dar taikoma ES teisė. Todėl verslo subjektai turi atsižvelgti į tam tikras taisykles, kurios bus taikomos po šio termino.

Pokyčiai prasidės 2021 m. sausio 1 d., jie yra neišvengiami, todėl bendrovės, vykdančios veiklą JK, turi rengtis išstojimui. Tinkamas pasirengimas padės išvengti galinčių kilti neigiamų pasekmių bei blogiausių scenarijų. 

Rekomenduojame Jungtinėje Karalystėje įsteigtoms ir pagrindinę verslo vietą ES turinčioms įmonėms kreiptis dėl teisinių konsultacijų dėl to, kaip tęsti veiklą pasibaigus pereinamajam laikotarpiui. 

Nuo kitų metų ES akcinės bendrovės, kurių registruota buveinė yra Jungtinėje Karalystėje, nebeturės Europos bendrovės statuso, kuris bendrovėms suteikia galimybę vystyti savo veiklą daugiau nei vienoje ES valstybėje narėje naudojantis vienu europiniu prekės ženklu. 
Taip pat šios bendrovės gali laisvai perkelti savo buveinę iš vienos ES valstybės narės į kitą, o neturinčioms šio statuso ir norinčioms perkelti savo buveinę pirmiau reikėtų bendrovę likviduoti. 

Bendrovė, turinti Europos bendrovės statusą, gali steigti vieną ir daugiau patronuojančių įmonių, kurioms lygiai taip pat būtų taikomas Europos bendrovės statusas.

Po pereinamojo laikotarpio JK įsteigtoms bendrovėms bus taikomas trečiosios šalies statusas, todėl jos nebeturės ES bendrovės statuso. 
Todėl ES 27-ioms valstybėms narėms pripažinti bendroves, netekusias Europos bendrovių statuso, bus įmanoma tik remiantis tuo pačiu pagrindu, kaip ir kitas JK įsteigtas bei Europos bendrovių statuso neturėjusias bendroves.

Tačiau daug bendrovių neturi prekybos su trečiosiomis šalimis patirties, nes prekiauja tik bendrojoje rinkoje be sienų. Todėl labai svarbu pasirengti išstojimo procesui, kadangi būtent tokios bendrovės patirs daugiausia sunkumų, kuriuos sukelia JK išstojimas iš ES: joms reikės atlikti procedūras, prie kurių jos nepripratusios, bet kurios privalomos prekybai su trečiosiomis šalimis.

Kaip minėta aukščiau, kadangi kai kurios bendrovės neturi patirties su trečiosiomis šalimis, jos nežino ir apie muitinės deklaracijas, sanitarijos ir fitosanitarijos tikrinimus ir kt. Jos taip pat nežino, kokie būtinieji reikalavimai taikomi norint įvežti produktus iš trečiųjų šalių į ES bendrąją rinką, pavyzdžiui, kokie yra importo formalumai, taip pat atitiktis taikytiniems ES teisės aktams ir atitikties vertinimo procedūros. 
Todėl jeigu esate ekonominės veiklos JK vykdytojai, siūlome prisiminti, kad trečioji šalis nėra ES valstybė narė, ir itin atidžiai įsivertinti savo teisinę padėtį pabaigus pereinamajam laikotarpiu. Taip pat būtina įsivertinti ir teisines pasekmes bei rizikas, kurios kils pasibaigus pereinamajam laikotarpiui.