/English

Naujienos

Atgal

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymas dirbant nuotoliniu būdu

2020 11 11

Lietuvoje paskelbus antrąjį karantiną bei grįžtant prie darbo iš namų, tenka ir vėl prisiminti darbuotojų asmens duomenų tvarkymą, kai darbas yra organizuojamas nuotoliniu būdu. Dėl šių priežasčių AVOCAD parengė trumpus patarimus, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas darbdavys.

Asmens duomenis tvarkykite tik tiek, kiek yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojui yra išduodamas kompiuteris ar mobilusis įrenginys, tai papildomai gali būti tvarkomi susisteminti rinkiniai apie tokių priemonių išdavimą ar sąlygas. Kiekvienu atveju reikėtų turėti objektyvų pagrindimą, ar tokius duomenis tvarkyti yra būtina. Priešingu atveju gali kilti grėsmė, jog bus tvarkomi pertekliniai asmens duomenys.
 
Nepamirškite parengti atskiro pranešimo kiekvienam darbuotojui, reikalingo tuo atveju, jei keičiasi darbuotojų asmens duomenų tvarkymo apimtys. Tai padaryti įpareigoja Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) (5 str. 1 d. a p.), numatantis, jog kiekviename etape, kai keičiasi darbuotojų asmens duomenų tvarkymo apimtys, darbdavys turi pareigą apie tai informuoti darbuotoją. 
 
Reikėtų įsidėmėti, jog darbo organizavimas nuotoliniu būdu nereiškia, kad darbdavys turi pareigą vykdyti darbuotojų stebėseną (pvz., ar darbuotojas vykdo darbo funkcijas). Žinoma, tai nėra pažeidimas. Tačiau reikia įsivertinti, ar darbdavio interesai yra viršesni už darbuotojo interesus bei pagrindines teises ir laisves. Kilus tokiam klausimui rekomenduojame atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, taip pat parengti tvarkas su aiškiais kriterijais, su kuriomis kiekvienas darbuotojas turi susipažinti ir pasirašyti.
 
Taip pat itin svarbu atnaujinti duomenų naikinimo tvarkas (jeigu bus vykdomas susirašinėjimas). Tai reiškia, kad reikėtų paskirti už tokių duomenų sunaikinimą atsakingus asmenis bei nustatyti saugojimo terminus. Nereikėtų pamiršti ir techninių saugumo priemonių įgyvendinimo. Reikėtų vengti situacijų, kai įmonės dokumentai siunčiami per tarpusavio bendravimo platformas (pvz. Hangout, Telegram ir pan.)
 
Asmens duomenų tvarkymas kiekvienoje įmonėje yra ypatingo jautrumo klausimas. Kiekviena menkiausia klaida gali baigtis tūkstantinėmis baudomis. Dėl šių priežasčių prieš organizuojant nuotolinį darbą AVOCAD rekomenduoja itin atidžiai bei rūpestingai įvertinti, ar įmonės veiksmai atitiks griežtą BDAR reguliavimą, bei atlikti atitinkamas korekcijas įmonės duomenų apsaugą reglamentuojančiuose dokumentuose.