/English

Naujienos

Atgal

Įvykus duomenų apsaugos pažeidimui informuokite Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

2020 10 26

Asmens duomenų tvarkymas yra itin jautri sritis, kurioje už menkiausius pažeidimus gali grėsti rimtos finansinės sankcijos. Pavyzdžiui, praėjusią savaitę Kipro duomenų apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) vienam iš vietinių bankų (Bank of Cyprus) skyrė baudą už tai, jog bankui praradus kliento draudimo polisą Tarnyba per 72 val. nebuvo informuota apie įvykusį duomenų apsaugos pažeidimą. Nors pažeidimo mastas buvo nedidelis, bankui jis kainavo net 15 tūkst. eurų. 

AVOCAD primena, jog pareigą informuoti priežiūros instituciją apie įvykusį duomenų apsaugos pažeidimą numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Jame nustatyta, kad duomenų valdytojas ne vėliau kaip per 72 valandas nuo sužinojimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą turi pareigą apie tai pranešti atitinkamai priežiūros institucijai. Išimtis taikoma, jei asmens duomenų apsaugos pažeidimas nekelia pavojaus asmenų teisėms ir laisvėms. Lietuvoje tokiu atveju būtina informuoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (toliau – VDAI).

Įvykus pažeidimui, įmonės viduje reikėtų nedelsiant inicijuoti pirminį tyrimą (atsižvelgiant į įmonėje patvirtintas tvarkas), išsiaiškinti ir nustatyti, ar pažeidimas iš tikrųjų įvyko, bei kokios galimos jo pasekmės asmenų teisėms ir laisvėms.

Nustačius, kad pažeidimas buvo ir kad yra rizika fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, reikėtų per minėtą 72 val. terminą informuoti VDAI pateikiant jai pranešimą. AVOCAD atkreipia dėmesį, jog nėra vienos bendros taisyklės, kuri aiškiai bei išsamiai reglamentuoja VDAI informavimo atvejus. Tai – kiekvienu atveju individualiai vertinama situacija. 

Apie nustatytą duomenų apsaugos pažeidimą AVOCAD pataria informuoti VDAI, o taip pat, kilus abejonėms dėl jo masto, pasitarti su šios srities profesionalais, kurie tinkamai įvertins visas rizikas. 

Tuo pačiu reikėtų suprasti, kad kiekvienas duomenų apsaugos pažeidimas yra vertinamojo pobūdžio, todėl, informuodami VDAI, jausitės kur kas saugiau ir patikimiau.