/English

Naujienos

Atgal

Prekės ženklo skiriamasis požymis turi būti vertinamas atsižvelgiant į visuomenės suvokimą

2020 10 19

Viena iš problemų, kylančių registruojant prekės ženklą su vaizdiniais elementais, yra pareiga užtikrinti, kad vartotojas jį tinkamai suvoks. Pailiustruosime neseniai nagrinėtą vienos Švedijos įmonės istoriją. 

Švedijoje registruota transporto bendrovė su trimis paraiškomis kreipėsi į šalies intelektinės nuosavybės tarnybą, prašydama įregistruoti prekių ženklus su spalviniais elementais kaip žymenimis, kuriais siekiama žymėti vežimo paslaugų teikėjo transporto priemones (autobusus, traukinius ir kt.). 

Kartu su paraiškomis buvo pateiktas toks spalvinių elementų aprašymas: „Transporto priemonių dažymas raudona, balta ir oranžine spalva, kaip pavaizduota“. 

       

Tačiau minėta tarnyba atsisakė įregistruoti prašomus prekių ženklus, motyvuodama tuo, jog žymenys yra tik dekoratyvaus pobūdžio ir nėra galimybės jų atskirti nuo to, kaip kitos įmonės deklaruoja savo transporto priemones. Tai reiškia, jog visuomenė nebus pajėgi suvokti šių žymenų kaip būtent tos įmonės komercinės kilmės nuorodos. 

Nesutikdama su tokiu sprendimu, Bendrovė apskundė jį Švedijos intelektinės nuosavybės ir komercinių bylų teismui, tačiau šis ieškinį atmetė. Tuomet ieškovė pateikė apeliacinį skundą Stokholmo apeliaciniam teismui, o šis bylą sustabdė ir kreipėsi į Teisingumo Teismą (toliau – Teismas), prašydama priimti prejudicinį sprendimą ir atsakyti į klausimus, ar vertinant žymenų, kuriais siekiama žymėti tam tikras vežimo paslaugų teikėjo transporto priemonių dalis, skiriamąjį požymį, siekiant jį atskirti nuo kitų, tokie žymenys turi labai skirtis nuo atitinkamo ekonomikos sektoriaus normų ar įpročių. 

„Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar norint pripažinti, kad prekės ženklas turi skiriamąjį požymį, jis turi labai skirtis nuo atitinkamo ekonomikos sektoriaus normų ar įpročių?“, – Teismo paklausė Bendrovė.

Teismas 2020 m. spalio 8 d. priėmė sprendimą, kuriame primena, jog reikėtų nepamiršti, kad atitinkama visuomenė spalvinius motyvus, atvaizduojančius konkretų žymenį, suvokia kaip visumą kartu su vienintele jų laikmena esančiu objektu, ant kurio jie yra vaizduojami.

Teismas padarė išvadą, jog žymens, kurį prašoma įregistruoti kaip prekės ženklą paslaugai žymėti, kurį sudaro spalviniai motyvai bei kuris skirtas išimtinai ir sistemingai tam tikru būdu žymėti didelei šiai paslaugai teikti naudojamų objektų paviršiaus daliai, skiriamasis požymis turi būti vertinamas atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia šių objektų žymėjimą šiuo žymeniu, tačiau nereikia analizuoti, ar šis žymuo labai nukrypsta nuo atitinkamo ekonomikos sektoriaus normų ar įpročių.

Atsižvelgdami į Teismo praktiką, darome išvadą, jog viena iš aktualiausių problemų, kylančių siekiant įregistruoti prekės ženklą su spalviniais motyvais kaip žymeniu, yra būtent tinkamas įsivertinimas, ar prašomą įregistruoti prekės ženklą atitinkamas vartotojas suvoks tinkamai ir gebės jį atskirti nuo kitų prekių ar paslaugų. 

AVOCAD patarimas: jeigu planuojate teikti paraišką dėl prekės ženklo, kuris sudarytas iš bet kokių piešinių, spalvų ar skirtingų formų, atsiminkite, jog įsipareigojate garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui, jog šis, būdamas pakankamai informuotas bei pastabus, galės nesuklysdamas atskirti Jūsų prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ar paslaugų. Kitokiu atveju Jūsų prekės ženklą bus atsisakoma įregistruoti arba jį gali užprotestuoti suinteresuoti asmenys.