/English

Naujienos

Atgal

VDAI parengė atmintinę dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes

2020 10 05

Įmonėms, tvarkančioms asmens duomenis, turėtų būti žinoma, kad, siekiant perduoti duomenis į trečiąją valstybę (pvz., Turkiją, Baltarusiją ar JAV), turi būti vadovaujamasi BDAR taisyklėmis. Viena iš teisėtų priemonių, kurios pagrindu galima perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes, yra įmonėse privalomos taisyklės (angl. Binding Corporate Rules arba BCR).

Deja, praktikoje susiduriama su šios sferos neapibrėžtumu. Tai yra, įmonėms kyla klausimai, kas gali perduoti asmens duomenis į trečiąją valstybę BCR pagrindu, kokius dokumentus reikia pateikti, kuriai duomenų apsaugos priežiūros institucijai reikėtų teikti prašymą, kad BCR būtų patvirtintos.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI), siekdama išsklaidyti šias abejones bei reaguodama į dažnai kylančius klausimus, parengė itin svarbią atmintinę dėl duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes BCR pagrindu. 

AVOCAD atkreipia dėmesį, kad VDAI itin griežtai pasisako, jog asmens duomenys gali būti perduodami BCR pagrindu tik tokiu atveju, kai asmens duomenys perduodami įmonių grupės viduje, kai dalis įmonių grupei priklausančių įmonių yra trečiojoje valstybėje.

Tai reikštų, kad BCR nereikėtų remtis, jei siekiama asmens duomenis perduoti: (I) įmonių grupei nepriklausantiems duomenų valdytojams ar duomenų tvarkytojams; (II) duomenų valdytojo padaliniams, kurie nėra nuo duomenų valdytojo atskiri juridiniai asmenys (filialai, atstovybės, kt.); (III) įmonių grupė neperduoda asmens duomenų į trečiąją valstybę; (IV) kai asmens duomenų perdavimas nėra nuolatinis ir (ar) asmens duomenys yra perduodami tik vienam duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui, veikiančiam už Europos Ekonominės Erdvės ribų.

Dėl šių priežasčių įmonės turi suvokti, kad asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes BCR pagrindu gali sukelti didelio masto pažeidimus. Todėl prieš perduodant asmens duomenis nurodytu pagrindu itin rekomenduojama įsivertinti, ar tai atitiks teisėtumo kriterijus. Priešingu atveju tai gali sukelti nepageidaujamas pasekmes.