/English

Naujienos

Atgal

Ar administracinėje byloje priteisiamos bylinėjimosi išlaidos?

2020 10 01

Tikriausiai kiekvienas žmogus bent kartą gyvenime susidūrė su administracine teisena, o gal net buvo nubausti administracine tvarka pagal kokį nors Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) straipsnį. Nesutikdami su tokios nuobaudos pagrįstumu, galite ją apskųsti.

Tačiau „žmogui iš gatvės“, kaip teisininkai sako, nėra lengva susiorientuoti klaidžiose įstatymų džiunglėse bei pačiam parengti tinkamos formos, argumentuotą atsakymą institucijoms. Tokiais atvejais pažeistas teises efektyviau ginti pasitelkiant teisės profesionalus – advokatus, o taip pat galima išsiieškoti patirtas išlaidas už procesinių dokumentų (skundų, apeliacinių skundų, atsiliepimų į apeliacinius skundus, etc.) rengimą.

Kas nutinka, jei nuobaudą gavusio asmens skundas yra patenkinamas ir teismas pripažįsta, jog jis nubaustas neteisingai? Ar toks asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą?

Administracinėse bylose teismai bei valstybinės institucijos, gavę prašymą dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, kartais „pagudraudami“ aiškina, kad, nors ANK yra įtvirtinta asmens teisė pasinaudoti advokato/advokato padėjėjo teisine pagalba, nėra įtvirtinta teisė į tokių išlaidų atlyginimą. Vadovaujantis tokia logika, asmuo, kuris mano, kad buvo nubaustas nepagrįstai, gali kreiptis į teisininką pagalbos, tačiau net ir pripažinus, kad jo skundas pagrįstas, patirtos išlaidos jam atlyginamos nebus. Toks aiškinimas yra ydingas ir, visų pirma, prieštarauja teisingumo principui.

Tiek Europos Žmogaus Teisių Teismas, tiek Lietuvos Respublikos aukštesnės instancijos teismai yra išaiškinę, kad administracinėse bylose patirtos bylinėjimosi išlaidos vis dėlto gali būti priteistos, tačiau prašymas dėl išlaidų priteisimo turi būti paduotas nagrinėjant administracinę bylą iki jos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, o ne pradedant atskirą civilinį procesą dėl žalos atlyginimo, kaip kartais yra elgiamasi.

Priešingai nei pasitaikanti teismų praktika, bylinėjimosi išlaidos nėra laikytinos kliento patirta žala, kaip tai būtų galima aiškinti per Civilinio kodekso 6.271 str. prizmę, o procesinėmis išlaidomis. Kaip ir civiliniame, taip ir administraciniame procese visi su byla susiję klausimai, įskaitant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų, turi būti išspręsti toje byloje, kurioje yra nagrinėjamas konkretus administracinės atsakomybės atsiradimo klausimas.

Taigi, jei buvote nubaustas administracine tvarka ir ketinate nutarimą skųsti, prisiminkite, kad turite teisę pareikšti prašymą ne tik panaikinti Jūsų atžvilgiu pritaikytą nuobaudą, bet ir prisiteisti išlaidas, kurias sumokėjote profesionaliems teisininkams už suteiktą teisinę pagalbą.