/English

Naujienos

Atgal

Keičiasi reikalavimai daliai elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų

2020 09 14

2020 metų II-ojo ketvirčio duomenimis, Lietuvoje veikia 118 licencijuotų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų. Šių įstaigų veiklą kontroliuoja Priežiūros tarnyba, atsakinga už šių finansų rinkos dalyvių priežiūrą ir turi užtikrinti, kad jų vykdoma veikla keltų kuo mažesnę grėsmę vartotojams bei visuomenei. Įgyvendindama šias funkcijas, Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į esamas nusikaltimų bei rinkos tendencijas, periodiškai atnaujina šiam sektoriui keliamus reikalavimus. 

2021-ųjų metų pradžioje įsigalios nauji Lietuvos banko valdybos priimti reikalavimai, taikomi elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms. 

Jiems įsigaliojus, rinkos dalyviai turės Priežiūros tarnybai pranešti apie visas sudaromas sutartis, susijusias su klientų lėšų apsauga, ir įrodyti, kad taiko efektyvias jų apsaugos priemones. 

Tai viena iš priemonių, kurias Priežiūros tarnyba pagal naujai priimtus nutarimus turės įgyvendinti tam, kad būtų apsaugoti elektroninių pinigų turėtojų ir (arba) mokėjimo paslaugų vartotojų interesai, ir finansų rinkos dalyvių veikla būtų stabili, patikima bei saugi.  

Taip pat nuo 2021-ųjų metų daliai elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų mažinamas ataskaitų krūvis. Tai reiškia, kad įstaigoms, kurios teikia tik mokėjimo inicijavimo bei sąskaitos informacijos paslaugas ir verčiasi mokesčių už komunalines ar kitas reguliariai teikiamas paslaugas surinkimu, mažėja administracinė našta, ir jos ateityje nebeprivalės Priežiūros tarnybai pateikti finansinių, veiklos ir kapitalo apskaičiavimo ketvirtinių ataskaitų. Šios įstaigos finansinius duomenis turės pateikti tik už pasibaigusius metus.