/English

Naujienos

Atgal

Darbo sutarties nutraukimo atveju darbdavys turi teisę atgauti darbuotojo mokymui skirtas išlaidas

2020 09 23

Darbo santykių nutraukimo atveju kiekvienas darbdavys turi teisę apginti savo interesus. Tokiu atveju darbdavys turi teisę su darbuotoju sudaryti susitarimą, kuriame aptariama teisė gauti kompensaciją už darbuotojo mokymui skirtas išlaidas. Ši tvarka taikoma, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo iniciatyva be svarbiomis laikomų priežasčių. 

Darbdavys gali reikalauti iš darbuotojo padengti tokias mokymo išlaidas, kurios iš esmės yra susijusios su papildomų žinių ar gebėjimų darbuotojui suteikimu. Kitaip tariant, mokymai turi sukurti pridėtinės vertės darbuotojo kompetencijai, o gautas žinias bei gebėjimus, įgytus mokymuose, darbuotojas turi galimybę panaudoti kitose darbovietėse.

Tačiau jeigu pats darbdavys nusprendė, jog darbuotojas privalo dalyvauti mokymuose, nepaliekant laisvės darbuotojui pačiam nuspręsti ar dalyvauti mokymuose, o taip pat neleidžiant pačiam pasirinkti mokymų organizatoriaus, vietos, etc., tokiu atveju jis (darbdavys) negalės prašyti tokių išlaidų kompensavimo. 
Svarbu prisiminti, kad gali būti atlyginamos tik per paskutinius dvejus metus iki darbo santykių pasibaigimo turėtos išlaidos, skirtos darbuotojo mokymui, tačiau įmonės kolektyvinėje sutartyje gali būti sulygstamas ir trejų metų terminas. 

Nutrūkus darbo santykiams bei esant rašytiniam susitarimui dėl mokymo išlaidų atlyginimo, darbdavys turi teisę reikalauti darbuotojo atlyginti jo patirtas išlaidas, tačiau kartu pažymėtina, jog susidariusias išlaidas darbdavys privalo įrodyti, t. y., pateikti sąskaitas už mokymus, o tokių neišsaugojęs darbdavys neturėtų tikėtis, kad darbuotojas sutiks jas atlyginti.
Tačiau jei egzistuoja tokio turinio rašytinis susitarimas, bet darbuotojas nesutinka kompensuoti darbdavio patirtų išlaidų, darbdavys turi teisę kreiptis į Valstybinę darbo ginčų komisiją. 

Todėl AVOCAD rekomenduoja darbo sutartyje, papildomame susitarime ar vidinėse įmonės tvarkose iš anksto susitarti dėl mokymų išlaidų kompensavimo tvarkos, terminų bei kitų svarbių sąlygų, pvz., sutariant, jog darbuotojas pats rinksis mokymų organizatorių, taip pat užfiksuoti darbuotojo mokymui skirtų išlaidų dydį.