/English

Naujienos

Atgal

Finansų įstaigos galutiniai naudos gavėjai turi įrodyti, kad nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui

2020 08 26

Ketinantiems įsigyti finansų įstaigą advokatų profesinė bendrija AVOCAD primena – finansų įstaigų galutiniai naudos gavėjai gali būti tik tie fiziniai asmenys, kurie nekelia grėsmės nacionalinio saugumo interesams. 

Šis reikalavimas galioja ir užsieniečiams, norintiems įsigyti finansų įstaigos akcijų, ir Lietuvos Respublikos piliečiams. 

Taigi, kiekvienas asmuo, norintis tapti finansų įstaigos galutiniu naudos gavėju, privalo Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijai (toliau – Komisija) pateikti prašymą, kuriame turi įrodyti savo atitikimą įstatymo iškeltiems reikalavimams.

Taip pat AVOCAD teisininkai primena, kad teikiant Komisijai prašymą dėl įvertinimo svarbu atskirti jau įsteigtos finansų įstaigos įsigijimo ir naujai steigiamos finansų įstaigos įsigijimo pagrindus. 

Kilus klausimams, susijusiems su finansų įstaigos įsigijimu ir/ar steigimu, AVOCAD teisininkai konsultuoja, rengia ir pateikia pateikti Komisijai reikalingus dokumentus, susijusius su finansų įstaigos įsigijimu ir/ar steigimu.