/English

Naujienos

Atgal

Ar palėpių ir sandėliukų savininkai turi pareigą mokėti mokesčius daugiabučiuose namuose?

2020 06 01

Komunalinių ir kitų mokesčių, susijusių su daugiabučio namo išlaikymu, klausimai yra aktualūs didelei visuomenės daliai. Tačiau netgi atsižvelgiant į, atrodo, kasdienišką ir visiems suprantamą savininkų pareigą išlaikyti jiems nuosavybės teise priklausantį turtą (mokėti su turto išlaikymu susijusius mokesčius), kyla klausimai, kaip vis dėlto turi būti suprantamas įstatyminis reguliavimas kai kuriais konkrečiais atvejais.

Civiliniame kodekse yra vartojamos tokios sąvokos: „butų ir kitų patalpų savininkai“. Būtent „kitomis patalpos“ yra vadinamos palėpės, sandėliukai ir kitos patalpos, nelaikomos butais. Svarbu tai, kad, pažodžiui vadovaujantis Civilinio kodekso normomis, mokestis už namo bendro naudojimo objektų išlaikymą yra paskaičiuojamas atsižvelgiant į savininkui priklausančių patalpų naudingo ploto ir viso gyvenamojo namo naudingo ploto santykį.

Problema ta, kad „kitos patalpos“, nesvarbu, kokios bebūtų (sandėliukas ar palėpė, užimanti kad ir 100 kv. m ir realiai pertvarkyta į gyvenamąją erdvę), naudingo ploto neužima. 

Taigi, „aklai“ vadovaujantis įstatymu, susidarytų situacija, kad nors „kitų patalpų“ savininkai, kaip ir butų savininkai, turi nuosavybės teise patalpą name ir neva turėtų išlaikyti pastatą, tačiau įstatymas šios pareigos nenumato.

Praktikoje yra ne kartą tekę susidurti su ginčais, kylančiais tarp bendrijų/administratorių/butų savininkų ir kitų patalpų savininkų. Viena pusė įrodinėja visų solidarią pareigą prisidėti prie namo bendro naudojimo objektų išlaikymo, kita gi nurodo įstatymo straipsnį, kuriame aiškiai įtvirtinta, kas turi išlaikyti minėtus objektus.

Šiuo klausimu teismai yra suformavę tokį aiškinimą: „butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės teise priklausančių patalpų gyvenamajame name naudingasis plotas suprantamas kaip visas tame name savininko faktiškai turimas (užimamas) plotas.<…> Priešingas aptariamosios teisės normos aiškinimas galėtų iškreipti proporcingumo principą ir nulemti neproporcingai dideles arba mažas konkretaus butų ar kitų patalpų savininko išlaidas, susijusias su nuosavybės teisės į bendrąją dalinę nuosavybę įgyvendinimu“.

Tai, kad įstatyme nėra aiškiai įtvirtinta namo patalpų savininkų, neturinčių naudingo ploto name, pareiga išlaikyti bendro naudojimo objektus, dar nereiškia, kad ši pareiga jiems nekyla vadovaujantis bendraisiais teisės principais.