/English

Naujienos

Atgal

Elektromobilių aikštelių STR’ai prasilenkia su ambicingais taršos mažinimo planais?

2022 07 18

Birželio 1 dieną „Regitros“ duomenimis Lietuvoje tik 0,4 proc. visų automobilių sudarė grynieji elektromobiliai, o tarp perkamų naujų elektromobilių – tik 8 proc. Palyginimui, sausį skelbta, kad Norvegijoje apie 84 proc. visų automobilių pardavimų sudarė būtent elektromobiliai. Skaičiai įspūdingi, tiesa? Tačiau Norvegija tai pasiekė tik per 10 metų, kai pagal Klimato kaitos programą mums Lietuvoje yra likę mažiau nei 8 metai elektromobilių pardavimus pakelti net 42 procentiniais punktais. 

Šiandien perkant elektromobilį fiziniams asmenims kompensuojama 5 tūkst. eurų suma, o juridiniams – 4 tūkst. eurų. Tačiau to, akivaizdu, neužtenka skatinant keisti turimas transporto priemones į elektromobilius.

Didžiausia problema kyla gyvenantiems daugiabučiuose. Nėra įrengtų elektromobilių įkrovimo stotelių, todėl nėra ir galimybės turimo elektromobilio įkrauti. 

Šių metų kovo 11 dieną įgaliojo pakeistas statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – STR). Jame pakeisti reikalavimai dėl parkavimo vietų, skirtų elektromobiliams. Pavyzdžiui, statant, rekonstruojant, atnaujinant (modernizuojant) ar kapitališkai remontuojant negyvenamuosius pastatus automobilių saugyklose (nuo 5 ir daugiau automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 proc. bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Šis reikalavimas taikomas ir rekonstruojant ar remontuojant atviras negyvenamųjų pastatų automobilių stovėjimo aikšteles (nuo 5 ir daugiau stovėjimo vietų), jų elektros tinklų infrastruktūrą.

Svarbu, kad negyvenamiesiems pastatams šis reikalavimas yra privalomas. Be to, infrastruktūros elektromobiliams užtikrinimas padeda gauti tarptautinį tvariųjų pastatų standarto BREEAM sertifikatą, kurį vertina investuotojai, jis didina pastato vertę ir patrauklumą. 

Kartais negyvenamųjų pastatų savininkams, valdytojams ar statytojams net nereikia investuoti savų lėšų į elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimą, kadangi iš patirties žinome, kad yra įmonių, kurios B2B pagrindais elektromobilių įkrovimo stoteles įrengia ir prižiūri savo lėšomis. 

Kita STR nuostata įtvirtinta, kad statant, rekonstruojant, atnaujinant (modernizuojant) ar kapitališkai remontuojant gyvenamuosius pastatus, esant Civilinio kodekso 4.85 str. tvarka priimtam daugumos butų ir kitų patalpų savininkų sprendimui automobilių saugyklose (nuo 5 ir daugiau automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 proc. bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Likusiose automobilių saugyklos automobilių stovėjimo vietose įrengiama elektros tinklų infrastruktūra (elektros kabelių kanalai su elektros kabeliais), kad prireikus jose būtų užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Šis reikalavimas taikomas ir rekonstruojant ar remontuojant atviras gyvenamųjų pastatų automobilių stovėjimo aikšteles (nuo 5 ir daugiau stovėjimo vietų), jų elektros tinklų infrastruktūrą.

Šis reikalavimas gyvenamiesiems pastatams priklausančiose automobilių aikštelėse nėra privalomas, kadangi numatyta sąlyga, jog sprendimą dėl įkrovimų stotelių priima tik butų ir kitų patalpų savininkų dauguma. 

Ar šiandien, likus 8 metams iki 2030-ųjų (tai mūsų Klimato kaitos programos atskaitos taškas), tokios teisės aktų normos leidžia tikėtis, kad 2030 metais 50 proc. mūsų perkamų automobilių sudarys grynieji elektromobiliai? 

Suprantama, negyvenamųjų pastatų savininkai ir valdytojai žvelgia į ateitį, vis dažniau verslo centruose pastebime elektromobiliams skirtas įkrovimo stotelės, tačiau kyla pagrįstas klausimas, ar butų ir kitų patalpų savininkai bus suinteresuoti už asmenines lėšas įsirenginėti įkrovimo stoteles, kai jų turimų elektromobilių skaičius, ko gero, nesudaro ir 1 procento? Juolab, dažnai sunku priimti bendrus sprendimus net dėl einamųjų remonto darbų, kaip antai, bendrojo naudojimo vamzdžių keitimo. 

Galbūt, siekdami švaresnio rytojaus jau dabar gyvenamųjų pastatų vystytojams / statytojams turėtume nustatyti privalomą reikalavimą įrengti bent jau tinkamą infrastruktūrą elektromobilių įkrovimui? Tada naujieji butų ir kitų patalpų savininkai, įsigydami vietą automobiliui, žinotų bet kada galėsią įsirengti ir įkrovimo stotelę.

Be to, kaip papildoma paskata gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams pakeisti benzinu ar dyzelinu varomus automobilius į tvaresnius elektromobilius galėtų būti skiriama kompensacija elektromobilių įkrovimo infrastruktūrai įsirengti. 

Savo idėjas bei mintis, kaip galėtų būti įgyvendinami STR reikalavimai, siekiant paskatinti gyventojus rinktis elektromobilius, pateiksime kituose straipsniuose.