/English

Naujienos

Atgal

Ar paprasta ištaisyti antstolio klaidą?

2022 04 29

Savaime suprantama, kad savo srities profesionalai, įskaitant teisininkus, privalo imtis priemonių kiek įmanoma labiau užkardyti klaidų riziką. Vis dėlto, tenka pripažinti, kad, nors ir retai, bet net ir savo srities profesionalai daro žmogiškąsias klaidas savo profesinėje veikloje. Būtumėm naivūs, jei su tuo nesutiktumėm. Tad kiekvienam „šalto proto“ ir greitos reakcijos profesionalui pirmas klausimas turėtų būti ne apie tai, kas dabar bus, o apie tai, ar padaryta klaida ištaisoma?

Būtent apie tai šių metų vasarį pasisakė Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, analizavęs situaciją, kurioje  antstolis priėmė patvarkymus, kuriais užbaigė vykdomąsias bylas, nors to daryti neturėjo. Šiose bylose skolos dar nebuvo išieškotos. Išieškotojas šių patvarkymų neskundė, todėl antstolis šią klaidą bandė ištaisyti kitu patvarkymu, kuriuo panaikino pastaruosius patvarkymus, motyvuojant tuo, kad jie priimti dėl klaidos.

Teismo nuomone, antstolis gali ištaisyti patvarkyme padarytus rašymo apsirikimus ar aiškiais aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia patvarkymo esmės. Tačiau antstolis negali vadovautis rašymo apsirikimo ir aritmetinių klaidų taisymo institutu ir taisyti savo padarytas klaidas tais atvejais, kai, pritaikius šį institutą, pasikeičia procesinio sprendimo (patvarkymo) esmė. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje antstolis neturėjo teisės panaikinti patvarkymų dėl vykdomųjų bylų užbaigimo, taikant rašymo apsirikimo ir aiškių aritmetinių klaidų taisymo institutą. Nes patvarkymas, kuriuo panaikinti patvarkymai dėl vykdomųjų bylų užbaigimo, pakeičia vykdomąsias bylas užbaigiančių patvarkymų esmę, t.y. atnaujina vykdomąsias bylas. 

Taigi, jei antstolis padaro ne rašymo apsirikimo ar skaičiavimo klaidą, o teisės taikymo klaidą, jis pats jos ištaisyti negali.

Vis dėlto, net ir tokioje situacijoje, kai padaroma teisės taikymo klaida, yra išeitis. Teismas papildomai išaiškino, kad tokiais atvejais, kai antstolis netinkamai taiko ir aiškina įstatymą priimdamas patvarkymą, padaryti proceso teisės normų pažeidimai gali būti ištaisomi taikant vieną iš antstolio veiksmų teisėtumo kontrolės formų (nagrinėjant skundą dėl antstolio veiksmų). jei antstolis netinkamai taiko ir aiškina įstatymą priimdamas patvarkymą, šis patvarkymas gali būti ištaisytas, kai dėl jo vykdomosios bylos šalis ar kitas suinteresuotas asmuo pateikia skundą. Papildomai pabrėžtina, kad tokiu atveju antstolis, išnagrinėjęs skundą, turi teisę pats panaikinti patvarkymą, kuriuo padaryta teisės taikymo klaida. 

Taigi, jei antstolis padaro rašymo apsirikimo ar skaičiavimo klaidą, jis ją gali ištaisyti pats ar suinteresuoto asmens prašymu, tačiau, jei antstolis padaro teisės taikymo klaidą, asmuo, kuriam ši klaida gali sukelti neigiamas pasekmes, gali jų išvengti tik skųsdamas tokį patvarkymą. 

Praleidus antstolio patvarkymo apskundimo terminą, šį terminą atnaujinti gali tapti labai sudėtinga ar net neįmanoma, todėl padaryta teisės taikymo klaida gali tapti neištaisoma. Todėl išieškojimo procese šalys turi būti budrios ir aktyvios, nes nuo klaidų, kurios gali pažeisti išieškotojo, skolininko ar kito suinteresuoto asmens teises bei interesus, nėra apsaugotas net antstolis.