/English

Naujienos

Atgal

Ar galima sutikimą dėl asmens duomenų duoti konkliudentiniais veiksmais?

2022 02 22

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) yra įtvirtinti griežti pagrindai duomenų tvarkymui. Vienas iš jų – asmens sutikimas. Jis turi būti duodamas aktyviu veiksmu (gestu) arba pareiškimu, iš kurių būtų aišku, kad subjektas sutiko su tuo konkrečiu duomenų tvarkymu. Kitaip tariant, duomenų valdytojas turi gebėti įrodyti, jog duomenų subjektas konkrečiu atveju davė sutikimą. 

Visai neseniai teismuose duomenų valdytojas įrodinėjo, jog duomenų subjekto sutikimas buvo išreikštas konkliudentiniais veiksmai. Byloje susiklostė situacija, jog duomenų subjektas filmavosi vaizdo įraše, kuris vėliau buvo paskelbtas televizijos programoje. Duomenų subjektas teigė, jog nebuvo sudaręs jokios sutarties bei davęs sutikimo, jog jo atvaizdas būtų naudojamas televizijos programoje.

Duomenų valdytojas gynėsi, jog pareiškėjas dalyvavo filmavime, pats atvyko į filmavimus, sutiko, kad jam prieš filmavimą būtų prisegtas mikrofonas, filmavimo metu išsakė iš anksto suderintą tekstą, neprieštaravo, kad būtų filmuojamas dviem kameromis. Taigi, akivaizdu, kad pats pareiškėjas savo konkliudentiniais veiksmais neabejotinai išreiškė sutikimą būti filmuojamas bei suvokė, jog toks reportažas bus skelbiamas viešai.

Tiek Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, tiek teismai palaikė duomenų valdytojo argumentus. Teismai pabrėžė, jog pareiškėjas nurodytais veiksmais sutiko būti filmuojamas ir būtent tam iš anksto ruošėsi, t. y. konkliudentiniais veiksmais davė sutikimą, todėl sprendė, jog duomenų valdytojas buvo gavęs sutikimą ir tokiais veiksmais nepažeidė BDAR keliamų reikalavimų.

Teismų praktika yra sveikintina ir atveria platesnes galimybes duomenų subjektų sutikimą įrodinėti ir kitomis priemonėmis. Tačiau, AVOCAD vertinimu, tai yra tik kraštutinė priemonė. Visais atvejais rekomenduojama gauti duomenų subjektų rašytinį sutikimą, ypač darbuotojo bei darbdavio santykiuose. 

Visgi, nusprendus duomenų subjekto sutikimą įrodinėti aplinkybėmis, jog jis buvo duotas konkliudentiniais veiksmais, duomenų valdytojui rekomenduojama turėti konkrečius bei svarius argumentus, pavyzdžiui: (i) kokie duomenų subjekto veiksmai patvirtina sutikimo davimą; (ii) įvertinti santykį su duomenų subjektu (ar tai darbo santykiai, ar duomenys yra susiję su nepilnamečiu asmeniu); (iii) kokio pobūdžio duomenys bus tvarkomi (pavyzdžiui, asmens atvaizdas ar specialiųjų kategorijų duomenys); (iv) kokiam tikslui bus naudojami asmens duomenys ir pan. 

Kiekviena situacija yra unikali bei reikalauja išsamios analizės, todėl visais atvejais rekomenduotina pasitarti su šios srities profesionalais, kurie padės priimti teisingiausią ir mažiausiai rizikų keliantį sprendimą.