/English

Naujienos

Atgal

Skolininkas „pasislėpė“ kitoje ES valstybėje?

2022 01 26

Dažnai skolininkai, vengdami turtinių prievolių vykdymo, bando keisti gyvenamąją vietą, išvyksta gyventi į užsienio valstybes. Anksčiau (https://lnkd.in/dd5Frre5) jau apžvelgėme kreditoriaus teisių gynimo galimybes, skolininkui išvykus gyventi į Norvegijos Karalystę. Šįkart – apie priemones, kurių Lietuvoje esantis kreditorius gali imtis, kuomet skolininko registruota gyvenamoji vieta kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje.

Paprasčiausias būdas pradėti tarpvalstybinio piniginio reikalavimo išieškojimo procedūrą – kreiptis į teismą dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo. Jis gali būti išduodamas dėl neginčytinų piniginių reikalavimų civilinėse ir komercinėse bylose. Teismui teikiamas standartinės formos prašymas, kurio pagrindu teismas išduoda Europos mokėjimo įsakymą, jame nurodoma pareiga skolininkui sumokėti įsakyme nurodytą sumą arba per nustatytą terminą pateikti prieštaravimus. Šis terminas ES valstybėse skiriasi, tačiau negali būti ilgesnis, nei 30 dienų. Jeigu skolininkas per šį terminą nepateikia prieštaravimų, Europos mokėjimo įsakymas pateikiamas valstybės narės, kurioje įsakymas vykdytinas, vykdymo institucijoms.

Kai skolininko registruota gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje, kreditorius turi kreiptis į vietos teismą ir prašyti išduoti ES vykdomąjį raštą dėl teismo sprendimu patvirtintų piniginio pobūdžio prievolių vykdymo. Šio rašto pripažinimo tvarka reglamentuota Reglamente Nr. 805/2004.  Teismas, išduodamas Europos vykdomąjį raštą, užpildo standartinę Reglamento I priede pateiktą formą. Teismas, pildydamas formą, patikrina šiuos dalykus: ar reikalavimas yra susijęs su civilinio ar komercinio pobūdžio klausimu, ar reikalavimas yra neginčytinas, ar sprendimas, kuris bus pripažintas Europos vykdomuoju raštu, yra vykdytinas, ir kt.

2017 metų sausį įsigaliojus reglamentui Nr. 655/2014, nustatyta Europos sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, turinti palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose, išvengti skolininko neteisėto bandymo paslėpti jo sąskaitose esančias pinigines lėšas ar kitais būdais apsunkinti skolos išieškojimą. Vienos ES šalies teismas turi teisę taikyti kitoje ES šalyje esančių skolininko banko sąskaitų areštą (tiesa, ši procedūra negali būti taikoma Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje). Norėdamas gauti Europos sąskaitos blokavimo įsakymą, kreditorius turi pateikti tipinės formos prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus teismui, kuris nagrinėja bylą (ar priėmė sprendimą) dėl kreditoriaus pareikšto reikalavimo.

Kreditorius Europos sąskaitos blokavimo įsakymu turi teisę pasinaudoti dviem atvejais: (a) teismo proceso metu, iki bylą išnagrinėjant iš esmės ir paskelbiant teismo sprendimą, (b) iki kreditoriui valstybėje narėje pradedant teismo procesą prieš skolininką dėl bylos esmės arba bet kuriame tokio proceso etape.

Patekus į situaciją, kuomet skolininkas persikelia gyventi į kitą ES valstybę narę, kreditoriui rekomenduojame nenuleisti rankų ir pasirinkti vieną iš reglamentuotų alternatyvių tarpvalstybinio piniginio pobūdžio reikalavimo išieškojimo būdų. 

Turite konkrečių klausimų, susijusių su tarpvalstybiniu skolos išieškojimu, kuomet skolininko gyvenamoji vieta yra kitoje ES valstybėje narėje? AVOCAD komanda pasiruošusi padėti ir atsakyti į visus Jums rūpimus klausimus.