/English

Naujienos

Atgal

Rangovams – statybų subrangovų kontrolės iššūkiai

2022 01 13

Praėjusių metų pabaigoje įsigalioję Darbo kodekso pakeitimai rangovams numatė subsidiarią atsakomybę už darbo užmokesčio, įskaitant padidintą apmokėjimą už viršvalandinį darbą, darbą naktį, darbą poilsio ir švenčių dienomis, sumokėjimą subrangovo darbuotojams, dirbantiems darbus, nustatytus Statybos įstatyme. 

Jei subrangovas negalės ar nenorės atsiskaityti su savo darbuotojais už darbo santykius, darbuotojas atlygio tiek neteisminiu būdu (kreipdamasis į darbo ginčų komisiją), tiek kreipdamasis į teismą galės reikalauti tiesiai iš rangovo. 

Svarbūs du aspektai. Pirma, subrangovo darbuotojai, subrangovui neatsiskaičius su jais, įgys teisę reikalauti atlyginimo iš rangovo tik už tuos darbus, kurie apima tarp rangovo ir subrangovo sudarytą statybos rangos sutartį. Todėl tampa svarbu sekti, už kokius darbus ir kokia apimtimi subrangovas atsiskaito tais atvejais, kai darbuotojai dirba keliuose, skirtingiems rangovams priklausančiuose objektuose.

Antra, šia teisę darbuotojai pasinaudoti galės tik atlikę statybos rangos darbus pagal sutartis, sudarytas po 2021 metų lapkričio 1 dienos. Todėl subrangovų santykių su darbuotojais kontrolės klausimai naujose sutartyse turi būti detalizuojami ir nagrinėjami gerokai plačiau.

Tokiomis pataisomis įstatymų leidėjas siekia labiau apsaugoti dirbančiuosius statybos sektoriuje. Tačiau tuo pat metu sukuria papildomą administracinę naštą ir riziką rangovams, kurie savo veikloje pasitelkia subrangovus.

Nors teoriškai rangovas, atsiskaitęs su subrangovo darbuotoju, įgis regreso teisę į subrangovą, tai yra, galės reikalauti iš jo atlyginti darbuotojui sumokėtas lėšas, tačiau praktikoje visuotinai žinoma, kad paprastai situacijose, kai darbdavys nepajėgus išmokėti atlyginimų, tai menkai tikėtina, kad iš jo pavyks kažką išieškoti.

Todėl rangovui, siekiančiam kontroliuoti savo veiklos riziką ir galimus nuostolius, pirmiausia būtina atidžiau rinktis subrangovus. Tuo pat metu subrangos sutartyse turi būti numatomi papildomi saugikliai. Pavyzdžiui, gali būti nustatomos pareigos subrangovui nuolatos teikti informaciją rangovui apie darbuotojų darbo laiko skaičiavimą, darbo užmokesčio priskaičiavimą, išmokėjimą, įtvirtinama sutartinė atsakomybė už šių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tariamasi dėl depozito ar dalies mokėjimo sustabdymo ir pan.

Turite konkrečių klausimų, susijusių su statybos rangos teisiniais santykiais ar kitais aspektais? AVOCAD komanda pasiruošusi padėti ir patarti visais rūpimais klausimais.