/English

Naujienos

Atgal

Ar pasislėps skolininkas Norvegijoje?

2021 12 22

Praktikoje dažna situacija, kai tiek gyventojai, tiek verslo subjektai susiduria su asmenimis, vengiančiais vykdyti pinigines prievoles. Tokie asmenys tampa skolininkais, o kreditoriams atsiranda teisė kreiptis į teismą ir vėliau inicijuoti priverstinį skolos išieškojimą per antstolį.

Eilinių piliečių gyvenimo tokios skolos susidaro dėl šeimos narių išlaikymo (alimentų) nemokėjimo, vėluojant dengti įmokas už būsto paskolą, laiku negrąžinant vartojamųjų paskolų, susikaupus skolai už komunalines ar kitas paslaugas.

Vengdami vykdyti turtines prievoles skolininkai bando keisti gyvenamąją vietą, išvyksta gyventi į užsienio valstybes. Ko gali imtis Lietuvoje esantis kreditorius, kai skolininko registruota gyvenamoji vieta ar įmonės buveinė yra kitoje valstybėje, pavyzdžiui, Norvegijos Karalystėje?

Lietuvos ir Norvegija nėra sudariusios dvišalės tarptautinės sutarties dėl teisinių santykių ir teisinės pagalbos civilinėse bylose, todėl, vykdant tarpvalstybinį skolų išieškojimą, taikoma 2007 metų Lugano Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Konvencija). 

Konvencijoje įtvirtinta, jog vienos šalies dokumentas (pavyzdžiui, Lietuvos teismo sprendimas) yra vykdytinas kitoje valstybėje. Tiesa, reikalinga atitinkamo dokumento pripažinimo ir vykdymo procedūra. Norvegijos teismui turi būti pateikiamas atitinkamas prašymas, skolininko asmens duomenys, Lietuvos teismo sprendimo patvirtinta kopija, kiti dokumentai. Norvegijos teismui tokį prašymą tenkinus, skolininko gyvenamosios vietos arba buveinės adresu veikiantis antstolis pradeda vykdomąją bylą bei priverstinio išieškojimo veiksmus.

Taigi, susidūrus su situacija, kuomet skolininko fizinio asmens adresuota gyvenamoji vieta ar skolininko juridinio buveinė yra Norvegijos Karalystėje, kreditoriui derėtų nenuleisti rankų ir pasinaudoti galimybe pradėti tarpvalstybinio skolos išieškojimo veiksmus. 2007 metų Lugano Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo tam suteikia visus reikalingus įrankius.

Turite klausimų, susijusių su skolos išieškojimu Norvegijoje? AVOCAD komanda pasiruošusi padėti ir patarti visais Jums rūpimais klausimais.