/English

Naujienos

Atgal

Asmens duomenų apsauga

2020 07 01

Asmens duomenų apsaugos institutas yra nuolat kintantis bei imlus pakeitimams, kuriais yra siekiama užtikrinti veiksmingą jo atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR). Tai rodo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmai, kuri 2020 m. birželio mėnesį paskelbė jau trečią atnaujintą versiją dėl „Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo gairių duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams“ (Gairės). 

Gairės yra skirtos visiems asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams, ypač smulkiajam ir vidutiniam verslui. Tačiau jos yra aktualios ir visoms kitoms organizacijoms (pvz., viešajam sektoriui ir / ar didelėms įmonėms). 

AVOCAD vertinimu, su Gairėmis turėtų susipažinti kiekvienas subjektas tvarkantis asmens duomenis. Žinoma, rekomenduotina atlikti ir tvarkomų asmens duomenų analizę, įvertinant ar nėra pavojaus asmens duomenų saugumui bei imtis aktyvių veiksmų, jog būtų užtikrintos tinkamos saugumo priemonės. 

Todėl tinkamas bei neuždelstas Gairių įgyvendinimas, leistų įgyvendinti ne tik tvarkomų asmens duomenų atitiktį BDAR. Tačiau atlikus šiuos veiksmus, galėsite jaustis ramiau ir patikrinimo metu, kurį gali inicijuoti Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija dėl atitikties BDAR nuostatoms.