/English

Naujienos

Atgal

Ieškinį išversti būtina, o jo priedus?

2021 10 11

Teisminiams ginčams reikia ir pinigų, ir laiko. Sąnaudos didėja, jeigu tenka ginčytis su užsienio subjektu. Tokiu atveju dažniausiai tenka ne tik paruošti procesinius dokumentus, surinkti įvairiausius įrodymus, tačiau ir išversti visus dokumentus į atsakovui suprantamą kalbą (pavyzdžiui, serbų ar norvegų). Jau pirminėje stadijoje tokios išlaidos gali ženkliai padidėti ar net viršyti ginčo sumą. Kartais tai – dideli vertimo kaštai – tampa priežastimi nesibylinėti su užsienio subjektu.

Verta dėmesio neseniai Lietuvoje nagrinėta civilinė byla, kurioje kilo klausimas, ar visais atvejais būtina visus procesinius dokumentus bei jų priedus versti į užsienio kalbą. Nagrinėta situacija, kai ieškovė prie ieškinio pateikė 100 priedų, tarp kurių buvo ir ieškinio vertimas į rusų kalbą. Teismas priėmė ieškinį, tačiau kartu nutartimi nustatė terminą ištaisyti ieškinio trūkumus – pateikti ieškinio ir jos priedų patvirtintus vertimus į atsakovui suprantamą kalbą.

Ieškovė pateikė atskirąjį skundą, kuriame nurodė, jog nėra pagrindo versti į atsakovui suprantamą kalbą ieškinio priedų, nes priedų apimtis yra labai didelė, kitiems atsakovams ieškinys buvo siunčiamas be šių priedų.

Lietuvos apeliacinis teismas pritarė ieškovės argumentams ir nurodė, jog sutiktina, kad šioje bylos stadijoje visi dalyvaujantys asmenys turi būti vertinami vienodai, todėl neteisinga reikalauti, jog vienam atsakovui ieškinys būtų siunčiamas su priedais, kai kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims ieškinys išsiųstas be priedų. Be to, teismas pabrėžė, jog atsakovo, kuris yra užsienietis, teisei į veiksmingą teisinę gynybą užtikrinti pakanka įteikti ieškinį su jo vertimu į atsakovui suprantamą kalbą. Tai reiškia, kad priedų vertimas nėra tiesiogiai būtinas, nes su jais bus galima susipažinti bylos eigoje arba tokius vertimus atlikti byloje eigoje, įvertinus į šalių / atstovų poziciją. Be to, AVOCAD pažymi, jog užsienio subjektui sudarius atstovavimo sutartį su advokatu / advokato padėjėju, kuris supranta lietuvių kalbą, ieškovas gali būti atleidžiamas nuo pareigos atlikti ieškinio priedų vertimą. 

AVOCAD atkreipia dėmesį, jog pagal Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimą savaime negalima teigti, jog visose civilinėse bylose sudaromos prielaidos teikti ieškinio (ar kito procesinio dokumento) priedus be vertimo į atsakovui suprantamą kalbą. Visais atvejais rekomenduotina pateikti prašymą, jog (A) teismas leistų teikti tik ieškinį su jo vertimu į atsakovui suprantamą kalbą, o priedų vertimas būtų pateiktas bylos eigoje (jeigu tik tam bus poreikis); arba (B) teikti prašymą, jog teismas leistų pateikti tik esminių dokumentų vertimą, o visi kiti priedai būtų pateikti bylos eigoje (jeigu tik tam bus poreikis). Tokie veiksmai jau pirminėje ginčo stadijoje leistų optimizuoti bylinėjimosi kaštus. 

Lietuvos apeliacinio teismo pozicija yra itin naudinga įmonėms (asmenims), kurioms tenka bylinėtis su užsienio subjektais. AVOCAD atkreipia dėmesį, jog tai tik viena iš priemonių, kurios leidžia valdyti bylinėjimosi kaštų augimą, todėl visais atvejais rekomenduotina kreiptis į šios srities profesionalus, galinčius padėti ne tik sėkmingai atstovauti interesus teisminiuose ginčuose, tačiau ir priimti sprendimus dėl efektyvaus bylinėjimosi išlaidų valdymo.