/English

Naujienos

Atgal

Iškelta bankroto byla ne visada nutrauks antstolio vykdomas turto varžytynes

2021 09 22

Įsigaliojus Fizinio asmens bankroto įstatymui (toliau – FABĮ) pasitaiko situacijos, kai varžytynės paskelbiamos, tačiau jų metu teismas priima skolininko pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir apie tai informuoja antstolį. Šis turi sustabdyti turto realizavimą tam, kad jis būtų realizuojamas bankroto procese (FABĮ 5 straipsnio 6 dalis, 27 ir 28 straipsniai). 

Jei antstolis paskelbia skolininko turto varžytynes, skolininkas gali pateikti teismui pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo. Jei pareiškimą teismas priima, antstolis turi sustabdyti turto realizavimą. Atrodytų, kad skolininkas tokiu būdu gali „laimėti“ daugiau laiko ir išlaikyti savo turtą.   

Visgi, šioje situacijoje galimybė užbaigti varžytynes ir realizuoti skolininko turtą yra. 

Pagal FBAĮ 20 straipsnio 1 dalį,  jeigu atliekant vykdymo veiksmus varžytynių dalyvio mokestis sumokamas iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, teismas, išklausęs kreditorių ir fizinio asmens nuomonę, gali leisti baigti pradėtas vykdymo veiksmų procedūras išieškant skolas ir įpareigoti antstolį pervesti gautas lėšas į depozitinę sąskaitą. 

Kasacinis teismas liepą pateikė svarbius išaiškinimus, kaip turi būti taikoma FABĮ 20 straipsnio 1 dalis situacijoje, kai paskelbiamos varžytinės ir po to teisme priimamas fizinio asmens pareiškimas dėl jo bankroto bylos iškėlimo. 

Visų pirma, kasacinis teismas išaiškino, jog sistemiškai aiškinant FABĮ 5 straipsnio 6 dalis ir 20 straipsnio 1 dalis, pagal logikos dėsnius,  iš esmės yra leidžiama situacija, kad varžytynių dalyvio mokestis gali būti sumokamas po teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos, bet ne vėliau negu iki teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo.

Antra, jeigu antstolis varžytynes paskelbia iki pranešimo apie teismo nutartį dėl pareiškimo iškelti fiziniam asmeniui bankroto bylą priėmimo gavimo dienos, varžytynių dalyviams nedraudžiama elektroninėje varžytynių sistemoje siūlyti kainą už varžytynėse parduodamą skolininko turtą, tačiau antstolis nuo FABĮ 5 straipsnio 6 dalyje aptarto momento (pranešimo apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimą gavimo) negali atlikti jokių priverstinio vykdymo veiksmų, o privalo iš karto kreiptis į teismą dėl leidimo užbaigti vykdymo veiksmus FABĮ 20 straipsnio nustatyta tvarka.

Trečia, teismas leidžia antstoliui tęsti skolininko turto realizavimą, jei tai labiausiai atitinka   tiek skolininko, tiek kreditorių interesus. Kuris turto realizavimo būdas labiau atitinka tiek skolininko, tiek kreditorių interesus, turi būti vertinama nustatyta varžytynėse parduodamo turto pradinė pardavimo kaina, ar ji atitinka rinkos kainą, ar yra tikimybė jį parduoti brangiau bankroto procese nei antstolio vykdomose varžytynėse, ar turto pardavimas bankroto procese neužvilkins jo pardavimo, ar nebuvo padaryti esminiai vykdymo procesą reglamentuojančių Civilinio proceso kodeksų normų bei imperatyvių FABĮ normų pažeidimai, turintys įtakos prašomų leisti užbaigti pradėtų vykdymo veiksmų teisėtumui bei skolininko ir kreditorių interesams.

Taigi, jei antstolis paskelbia varžytynes, jose sumokamas nors vieno dalyvio įnašas ir iki varžytynių pabaigos teismas priima skolininko pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tai antstolis neprivalo atšaukti varžytynių, bet turi nedelsdamas kreipti į teismą dėl leidimo užbaigti varžytynes, o teismas turi leisti jas užbaigti, jei toks turto realizavimas  geriausiai atitinka tiek skolininko, tiek kreditorių interesus.