/English

Naujienos

Atgal

Daliai miškų savininkų – galimybė gauti didesnė kompensaciją

2020 07 10

Konstitucinis Teismas liepos 8 d. paskelbė sprendimą byloje, kurioje buvo nagrinėjama, ar neprieštarauja Konstitucijai toks reguliavimas, kai priklausomai nuo to, kokiu pagrindu (įstatymu ar sutartimi) yra nustatytas servitutas elektros tinklų operatorių naudai, mokamos skirtingų dydžių kompensacijos.

Prieš 16 metų įsigaliojusiame Elektros energetikos įstatyme buvo įtvirtinti 2 skirtingi elektros tinklų operatoriams nepriklausančios žemės ar kito nekilnojamojo turto, tame tarpe ir miškų (NT) servitutų nustatymo pagrindai: nustatyti įstatymu (dėl iki įstatymo įsigaliojimo įrengtų elektros tinklų ir kitų elektros energetikos objektų eksploatavimo, aptarnavimo, remonto ir naudojimo) ir sutartimi su NT savininku (dėl naujai tiesiamų elektros tinklų).

Advokatų profesinės bendrijos AVOCAD advokatas Jonas Zaronskis pažymi, kad Konstitucinis Teismas savo nutarime pasakė du labai svarbius dalykus miškų savininkams: 

Pirma, įstatymu nustatyti servitutai (iki 2004 m. liepos 10 d.) dviem grupėms asmenų: (i) vieni nuosavybės teises į miško sklypą įgijo jau su nekilnojamojo daikto apsunkinimais, tai yra, pvz., per sklypą jau buvo nutiesti elektros tinklai ar pastatyti kiti įrenginiai; (ii) kiti nuosavybės teises į miško ar žemės sklypą įgijo be apsunkinimų ir tik vėliau (tačiau iki 2004 m. liepos 10 d.) ten buvo nutiesti elektros tinklai ar pastatyti kiti įrenginiai.

Pirmuoju atveju asmenims galimybė naudotis įgyta nuosavybe ir šios nuosavybės vertė dėl joje esančių elektros tinklų ir kitų įrenginių nepakito. Todėl teisinis reguliavimas, kuriuo nustatyta mažesnė maksimali vienkartinė kompensacija nei už sutartimi nustatytą servitutą nepažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos.

Tačiau antruoju atveju teisinis reguliavimas, kuriuo asmenims, kurie įgijo nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą be jokių suvaržymų ir kurių nuosavybėje vėliau buvo nutiesti elektros tinklai ar pastatyti kiti įrenginiai iki 2004 m. liepos 10 d. nustatyta ženkliai mažesnė kompensacija nei asmenims, kuriems servitutas nustatomas sutartimi po 2004 m. liepos 10 d., prieštarauja Konstitucijai. 

Antra, Elektros energetikos įstatyme Vyriausybei buvo pavesta nustatyti vienkartinių kompensacijų nuostoliams, atsiradusiems dėl servituto nustatymo abiem pagrindais (ir įstatymu, ir sutartimi), atlyginti apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką. Pagal įstatymą abiem grupėms asmenų mokamos vienkartinės kompensacijos: (i) už sunaikintus sodinius; (ii) už sunaikintus pasėlius; (iii) už iškirstą mišką; (iv) nuostoliams, patirtiems dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar nekilnojamąjį daiktą (ar jų dalį) pagal paskirtį. Tačiau Vyriausybės 2018 m. liepos 25 d. nutarimu patvirtintoje Metodikoje buvo nustatyta tik vienos rūšies vienkartinė kompensacija – už nuostolius, atsiradusius dėl prarastos galimybės naudoti žemės sklypą ar jo dalį pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį. Specialaus teisinio reguliavimo, pagal kurį būtų apskaičiuojama vienkartinė kompensacija už naudojimąsi įstatymu nustatytu servitutu kitiems nuostoliams (sunaikinus sodinius, pasėlius, iškirtus mišką) atlyginti, Metodikoje nustatyta nebuvo. Todėl Vyriausybės patvirtinta Metodika šioje apimtyje prieštarauja Elektros energetikos įstatymui.

Jono Zaronskio nuomone, po šio Konstitucinio Teismo nutarimo asmenys, kurie įgijo nuosavybės teisę į miško sklypą ir kurių nuosavybės teisė vėliau buvo suvaržyta įstatymo nustatytu servitutu (iki 2004 m. liepos 10 d. jų nuosavybėje buvo nutiesti elektros tinklai ar pastatyti kiti įrenginiai), dabar įgijo teisę reikalauti didesnės vienkartinės kompensacijos - lygios pusei sklypo dalies nurodytos rinkos vertės arba visai tokios dalies nurodytai rinkos vertei, priklausomai nuo to, ar tos sklypo dalies pagal pagrindinę naudojimo paskirtį negalima naudoti tik iš dalies, ar visai. Negana, to, tokie asmenys įgijo teisę reikalauti kompensacijos ir už tiesiant elektros tinklus ar statant kitus įrenginius iškirstą mišką, sunaikintus sodinius ar pasėlius.

Taigi, po šio nutarimo dalis miškų savininkų įgijo teisę į didesnę kompensaciją, kuri bent jau dalinai atlygins patiriamus apsunkinimus susijusius su elektros tinklų servitutais - belieka tik pasinaudoti savo teisėmis.