/English

Naujienos

Atgal

Kada teisme galima apginti pavardę su nelietuviškomis raidėmis?

2021 07 28

Lietuvoje vis dar laukiama galimybės asmenims sklandžiai ir be didesnių problemų pakeisti savo vardą ar pavardę, kurioje galėtų būti nelietuviškų raidžių. 

Šis klausimas dažniausiai aktualus santuoką su užsienio piliečiais sudariusiems ir jų pavardes pasirinkusiems asmenims. Tokie asmenys, pateikę prašymą registruoti po santuokos įgytą pavardę, kurioje yra tokių raidžių kaip q, x, w ir pan., nusivilia, kai gauna išvadą, kuria atsisakoma registruoti po santuokos įgytą pavardę. 

Ką tokiu atveju daryti? Gera žinia – yra galimybė kreiptis į teismą. Tačiau prašymas teismui turi būti tinkamai pagrįstas. Kokie pagrindai galėtų būti tinkami, kai ginama teisė į pavardę su nelietuviškomis raidėmis?

Visų pirma, Europos žmogaus teisių teismas yra išaiškinęs, kad klausimai dėl vardų ir pavardžių rašybos patenka į privataus ir šeimos gyvenimo sritį, į kurią valstybė gali kištis tik dėl rimtų priežasčių. Todėl kiekvienoje situacijoje individualiai reikia įvertinti, ar valstybė, neleisdama rašyti pavardės su nelietuviškomis raidėmis, pagrįstai įsikišo į asmens privatų gyvenimą (pavyzdžiui, ar pavardė originaliais rašmenimis trukdo identifikuoti asmenį, ar dėl to kyla kitų praktinių sunkumų).   

Antra, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad atsisakymas pakeisti valstybės narės piliečio pavardę, kuri pripažinta ir įgyta kitoje valstybėje narėje, gali būti laikomas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnyje įtvirtinto asmenų laisvo judėjimo apribojimu, nes tokiam asmeniui gali kilti rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepatogumų.

Taigi, jei asmens pavardė neregistruojama ne dėl pakankamai rimtų, o tik dėl formalių priežasčių arba, jei pavardės neregistravimas asmeniui gali sukelti rimtų administracinių, profesinių ir asmeninių nepatogumų, galima konstatuoti, jog yra prielaidos ginti savo teisę į pavardę teisme.