/English

Naujienos

Atgal

Darbdavys siūlo pakeisti darbo vietą – ar turite sutikti?

2021 06 28
 
Vieną dieną gavote darbdavio pranešimą, jog Jūsų darbo vieta perkeliama į kitą miestą, ir kilo natūralus klausimas – ar sutikti? Kas bus, jei keisti savo darbo vietovės nesutiksite? Ar ją pakeisti galima be Jūsų sutikimo? Ar darbdavys galės nutraukti darbo sutartį?
 
Darbo kodekso 45 straipsnyje yra numatytos darbo sutarties sąlygos, kurias keičiant privalo būti gautas darbuotojo sutikimas. Prie šių sąlygų yra priskiriama ir sąlyga dėl darbuotojo perkėlimo dirbti į kitą vietovę.
 
Nors kodekse nėra numatytos konkrečios išimtys, kada darbuotojo sutikimo nereikia, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog sutikimo dėl darbo vietovės pakeitimo neturi būti reikalaujama šiais atvejais: 
 
1. kai darbo sutarties sudarymo metu joje buvo apibrėžtos vietovės, kuriose darbuotojas atliks darbo funkcijas, ir sutarties vykdymo metu darbuotojas perkeliamas iš vienos (sutartyje nurodytos) vietovės į kitą; 
 
2. darbuotoją ketinama perkelti dirbti iš vienos vietovės į kitą, nors abi vietovės įeina į darbo sutartyje apibrėžtą darbo funkcijų atlikimo teritoriją (pavyzdžiui, darbuotoją perkelti iš savivaldybės X į savivaldybę Y, tačiau abi patenka į sutartyje apibrėžtą apskrities teritoriją Z);
 
3. pačioje darbo sutartyje yra aiškiai įtvirtinta, kad darbuotojo darbo funkcijų atlikimo vieta nesiejama su konkrečia (-iomis) vietove (-ėmis); 
 
4. pats darbo funkcijos atlikimo būdas yra tokio pobūdžio, kad funkcijos atlikimas negali būti siejamas su konkrečia vietove (pavyzdžiui, kilnojamojo pobūdžio darbas, kurio esmė yra pervažiavimai į kitas vietoves).
 
Šios išimtys aiškinamos tuo, kad darbo sutarties šalys pačios laisva valia suderino tokį darbo organizavimo būdą ir tokios sąlygos darbuotojui yra priimtinos. 
 
Kas atsitinka, jeigu darbo vietovės keitimui darbuotojo sutikimas būtinas, tačiau darbuotojas nesutinka? Svarbi aplinkybė, ar darbdavys darbo vietovę keičia be jokio pagrindo, ar keitimas pagrįstas reikšmingomis ekonominio, organizacinio ar gamybinio būtinumo priežastimis.
 
Kai darbdavys siekia pakeisti darbo sąlygas dėl ekonominių, organizacinių ar gamybinių priežasčių, turi būti tenkinama šių sąlygų visuma: 1) priežastys yra realios, t. y. pagrįstos darbdavio poreikiais ir (ar) jo užsibrėžtais veiklos tikslais, o pertvarkymai turi būti realiai vykdomi; 2) priežastys yra konkrečios, t. y. nepakanka deklaratyviai įvardyti priežasties pobūdį (ekonominė ar kt.), o turi būti atskleistas priežasties turinys kiekvienu konkrečiu atveju; 3) yra būtinybė keisti darbo sąlygas, t. y. nepakeitus darbo sąlygų nėra įmanoma tenkinti darbdavio poreikių ir (ar) įgyvendinti jo tikslų; 4) priežasčių buvimą turi įrodyti darbdavys. 
 
Jei darbdavys įrodo, jog pakeitimas būtinas dėl ekonominio, organizacinio ar gamybinio būtinumo ar kitų teismų praktikoje laikomų svarbiomis priežasčių, nesutikęs keisti darbo vietą darbuotojas gali gauti darbdavio pranešimą apie darbo sutarties nutraukimą pagal Darbo kodekso 57 straipsnį. Tokiu atveju darbuotojui išmokama dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Taip pat atleidžiamam darbuotojui įstatymo nustatyta tvarka papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka pagal darbuotojo nepertraukiamą darbo stažą toje darbovietėje.
 
Taigi, gavę darbdavio pasiūlymą dėl darbo vietovės keitimo, nepulkite teikti atsakymo, o gerai įvertinkite visas aplinkybes dėl tokio pasiūlymo priežasčių ir galimas pasekmes.