/English

Naujienos

Atgal

Krovinio vežėjas visuomet atsako už eismo saugumo reikalavimų laikymąsi

2020 09 09

Užsakovo ir vežėjo santykiuose yra įprasta, kad už krovinio pakrovimą ir tinkamą parengimą yra atsakingas ne vežėjas, o užsakovas arba trečiasis asmuo (siuntos krovėjas). Tačiau prieš gabenant krovinį vežėjui tenka pareiga pagal įstatymą patikrinti, ar pakrauto krovinio išdėstymas ir tvirtinimas atitinka eismo saugumo reikalavimams ir kitoms krovinių vežimo sąlygoms.

Vasaros pabaigoje Lietuvos Aukščiausias Teismas (toliau – LAT) kaip tik sprendė vežėjo bei užsakovo ginčą ir nagrinėjo, kas atsakingas už papildomas transportavimo išlaidas, jei krovinys gabenamas nesilaikant eismo saugomo reikalavimų, kai pagal sutartį krovinio pakrovimą ir tinkamumą turėjo užtikrinti būtent užsakovas.

Trumpa bylos fabula. Užsakovas ir vežėjas sudarė transportavimo paslaugų sutartį dėl krovinio pervežimo iš Prancūzijos į Lietuvą. Pagal sutartį vežėjas nebuvo atsakingas už krovinio pakrovimą. Krovimo veiksmus atliko trečiasis asmuo (krovinio siuntėjas). Vežėjui priimant krovinį, nebuvo pastebėta išorinių kliūčių vežti krovinį. Kroviniui keliaujant per Vokietiją, transporto priemonė buvo sustabdyta policijos pareigūnų, vežėjui išrašyta 90 EUR bauda ir uždrausta tęsti krovinio pervežimą. Priežastis – nepakankamas krovinio tvirtinimas. Apie susidariusią situaciją buvo informuotas užsakovas, kuris nepateikė jokio sprendimo būdo, todėl vežėjas priėmė sprendimą krovinį perkelti į kitą transporto priemonę ir tęsti pervežimą. Dėl šių priežasčių vežėjas patyrė papildomas išlaidas, kurių atlyginimo reikalavo iš užsakovo. Primename, kad vežėjas nebuvo atsakingas už siuntos pakrovimą.

Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad užsakovas buvo nepakankamai rūpestingas, todėl sutiko su vežėjo pozicija, jog tokias išlaidas turi prisiimti būtent užsakovas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutiko su tokiais argumentais ir konstatavo, kad už papildomas išlaidas atsakingas būtent vežėjas, kadangi, pasirašydamas sutartį, turėjo suprasti, jog prisiima joje nurodytas pareigas ne tik dėl krovinio pakrovimo stebėsenos, bet ir dėl tinkamo priekabos paruošimo bei krovinio išdėstymo (tvirtinimo) priekaboje, taip pat apsaugos pervežant krovinį.

LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo argumentams bei išaiškino, kad teisės aktai nustato vežėjui imperatyvią pareigą tikrinti krovinio išdėstymo ir tvirtinimo atitiktį eismo saugumo reikalavimams. Ši vežėjo pareiga nepriklauso nuo to, kas pakrovė krovinį: siuntėjas ar vežėjas. Tai, be kita ko, yra susiję su tuo, kad eismo saugumas yra viešasis interesas, ir jį užtikrinti privalo kiekvienas eismo dalyvis. O vežėjas yra ir eismo dalyvis, ir už transporto priemonę atsakingas asmuo. Be to, būtent vežėjui kaip krovinių gabenimo profesionalui turi būti žinomi atitinkamų krovinių saugaus transportavimo reikalavimai.

Tais atvejais, kai už krovinio pakrovimą yra atsakingas užsakovas, AVOCAD pataria transportavimo paslaugų sutartyse numatyti aiškias krovinio pakrovimo taisykles, užtikrinti krovinio pakrovimo stebėseną bei, kilus bent menkiausioms abejonėms dėl krovinio transportavimo saugumo, jas nurodyti užsakovui, jog šis ištaisytų krovimo trūkumus. Tai neabejotinai sumažins galimas rizikas ir leis išvengti papildomų išlaidų.