/English

Naujienos

Rekomendacija rangovui: atidžiai rinkitės subrangovus, dėmesingiau juos kontroliuokite

2021 04 08

Rangos santykiuose visuotinai žinomas principas, jog rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, ir tuo pat metu subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. O kaip vertinti situacijas, kai vykdydami sutartis nepakankamai rūpestingai ir sąžiningai elgiasi subrangovai? Ar rangovas gali išvengti atsakomybės prieš užsakovą? 

Dažniausios AML klaidos Lietuvos finansų rinkos dalyvių praktikoje

2021 04 01

Vasarį aptarėme (https://www.avocad.lt/lt/Naujienos/item/78) 2020 m. finansų rinkos dalyviams (toliau – FRD) Lietuvos banko taikytas poveikio priemones. Apžvalgoje įvardijome vieną sritį, kur taikomos itin didelės baudos ir kitos poveikio priemonės – tai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (toliau – PPTF) prevencijos pažeidimai. Baudos už PPTF prevencijos pažeidimus nesibaigia ir 2021 metais, o vienas FRD nubaustas 40 tūkst. eurų bauda.

Kreditorių galimybės prieš „švaistūną“ bankroto administratorių?

2021 03 30

VMI skelbia, jog į nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašą šiuo metu patenka daugiau nei 70 tūkst. bendrovių. Dalis šių įmonių finansinių sunkumų neįveiks ir bankrutuos negrąžinusios dalies savo turimų skolų. 

Artėja bankrotas? Vadovo pareiga – padėti sekti atsiskaitymų eiliškumą

2021 03 26

Žiniasklaidoje netyla diskusijos, jog nemažai įmonių, kurios nebegali vykdyti savo įprastinės veiklos dėl COVID-19, vasaros gali ir nesulaukti. Teigiama, kad negaunant subsidijų iš valstybės ir toliau tęsiantis veiklos ribojimams vėluojama atsiskaityti su patalpų nuomotojais, komunalinių paslaugų teikėjais, net su darbuotojais. 

Kiek kainuos priverstinis automobilio vežimas ir saugojimas?

2021 03 22

Šiandien automobiliai užima svarbią vietą mūsų gyvenime. Gyvenimo tempas labai greitas, tenka visur skubėti, keliauti iš vienos vietos į kitą. Auga autoįvykio ar kelių eismo taisyklių pažeidimų riziką, dėl ko automobilis gali būti priverstinai vežamas ir saugomas. Neretai šios automobilio išlaidos viršija pastarojo vertę, o pats saugojimas tampa didele našta automobilio savininkui. Tad kokia yra teisinga kaina už šias paslaugas?

Už automobilį mokate grynais pinigais? Ar sugebėsite įrodyti atsiskaitymo faktą, jeigu kils ginčas?

2021 03 12

Ne tik Lietuvoje dažnas atvejis, jog už stambesnį pirkinį vis dar atsiskaitoma grynaisiais. Puikus tokio sandorio pavyzdys – naudoto automobilio pirkimas-pardavimas. Automobilius parduoda ne tik oficialūs jų gamintojų atstovai Lietuvoje, bet ir kiti asmenys, užsiimantys automobilių prekyba, arba tiesiog savo seną automobilį parduodantys piliečiai. 

Atnaujintas FATF šalių sąrašas – kam reikia susirūpinti pinigų plovimo grėsmėmis?

2021 03 08

Finansinių veiksmų darbo grupė (angl. Financial Action Task Force, FATF) yra tarpvyriausybinė organizacija, nustatanti tarptautinius standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui bei teroristų finansavimui (toliau – PPTF).  FATF stebi įvairias valstybes, taip siekia užtikrinti, kad jos visapusiškai ir veiksmingai įgyvendintų iškeltus standartus, ragina atsiskaityti tas, kurios nesilaiko nustatytų normų.

Skolininkas tapo nemokus? Kuris teismas spręs ginčus?

2021 03 05

Šių metų sausį įsigaliojo naujasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – Nemokumo įstatymas). Jame numatytos išimtys keičia Civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) įtvirtintas bendrąsias bylų teismingumo taisykles. Kokie jų skirtumai iki ir po nemokumo bylos iškėlimo juridiniam asmeniui?

Statybos ranga pabrango. Kieno tai rizika – užsakovo ar rangovo?

2021 03 03

Tęsiame apžvalgų ciklą apie (ne)galimą kainos keitimą statybos rangos sutartyje, pateikiame aktualius teismų praktikos atvejus viešųjų pirkimų srityje. Kokios aplinkybės turi būti vertinamos sprendžiant ginčą nustatant, ar rangovas ar užsakovas prisiėmė riziką dėl galimų kainos pokyčių vykdant statybos rangos darbus. Nors aptariame praktika viešųjų pirkimų srityje, tačiau, manytina, šios aplinkybės lygiai taip pat svarbios ir rengiant, sudarant bei vykdant statybos rangos sutartis, sudarytas tarp verslo subjektų. 

Lietuvos banko poveikio priemonės finansų rinkos dalyviams: 2020 metų praktikos apžvalga

2021 02 24

Prieš porą metų įsigalioję įstatymų pakeitimai sustiprino Lietuvos banko rolę vykdant efektyvią finansų rinkos dalyvių priežiūrą. Pakeitimais suvienodintos priežiūros taisyklės visiems finansų rinkos dalyviams, skirtingiems finansų rinkos sektoriams, taip pat sukurta vienodais principais pagrįsta baudų už pažeidimus apskaičiavimo ir skyrimo sistema.  

Lietuvos banko patarimai: kaip vertinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką?

2021 02 22

Lietuvos bankas parengė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo (toliau – rizikos vertinimas) apžvalgą. Kokias įžvalgas bei gerųjų praktikų siūlymus teikia finansų rinkos dalyvių (toliau – FRD) priežiūros institucija? 

Išeidamas iš darbo darbuotojas turi atlyginti ne visas mokymams išleistas lėšas, o tik jo vertę rinkoje didinančias išlaidas

2021 02 19

Siekdami išlaikyti konkurencingumą rinkoje, darbdaviai dažnai investuoja į savo darbuotojus. Šią investiciją į darbuotojo kvalifikaciją ir jo paklausos rinkoje didėjimą atliekantis darbdavys tikisi, kad sąžiningas darbuotojas tęs darbo santykius ir taip kompensuos darbdavio patirtas išlaidas. Deja, šie darbdavio lūkesčiai neretai nesutampa su darbuotojų planais, ir investicijos tampa nuostoliais. 

GDPR checklist (EN)

2021 02 18

Checklist setting out the measures to ensure the necessary compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

BDAR atmintinė (LT)

2021 02 18

Atmintinė, kurioje  numatomos priemonės, užtikrinančios tinkamą atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR). 

Ar užsakovas gali nemokėti už papildomus statybos rangos darbus?

2021 02 11

Nesenai vienoje iš apžvalgų aptarėme rangovo galimybes reikalauti užmokesčio už papildomus darbus nepaisant to, kad buvo sudaryta galutinės kainos statybos rangos sutartis. 

Keisis asmens duomenų perdavimas į Jungtinę Karalystę

2021 02 08

2020 m. gruodžio 31 d. baigėsi Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES (vadinamojo Brexit) pereinamasis laikotarpis. Tai reiškia, kad Jungtinė Karalystė oficialiai tapo trečiąja šalimi (kaip, pvz., Turkija, JAV ar Kinija). Dėl to sunkesnis tampa ne tik žmonių ar prekių, tačiau ir asmens duomenų judėjimas tarp ES ir Jungtinės Karalystės. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias šalis yra itin jautraus pobūdžio ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente itin griežtai reglamentuojamas. Todėl tai gali sukelti įvairius nepatogumus (pvz., teks samdytis Lietuvoje veikiančias buhalterines paslaugas teikiančias įmonės, nes tai padės išvengti sprendimų priėmimo dėl teisėto duomenų perdavimo į trečiąją valstybę, kas galbūt leis sutaupyti ir laiko, ir piniginius resursus). 

Tinkamas PVM sąskaitos-faktūros įforminimas įrodo šalių sutartinius santykius

2021 02 03

Ar galima PVM sąskaitą-faktūrą vertinti kaip santykių tarp paslaugos teikėjo/prekių tiekėjo ir gavėjo buvimą patvirtinantį dokumentą? Praktikoje dėl PVM sąskaitų faktūrų kaip tinkamų įrodymų vertinimo kyla nemažai abejonių.

Patvirtintos Kolektyvinio investavimo subjektų valdymo gairės

2021 02 01

Šių metų pradžioje Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba patvirtino Kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) valdymo gaires (toliau – Gairės), kuriomis siekiama padėti šiame sektoriuje veikiantiems (ar planuojantiems veikti) subjektams lengviau suprasti taikomus reikalavimus.  

Nekeičiama statybos rangos sutarties kaina visų pirma saugo užsakovo interesus

2021 01 29

Klientai dažnai papasakoja panašią istoriją: sudariau statybos rangos sutartį, atrodė viskas aišku, viską įvertinome, sutarėme galutinę sutarties kainą, tačiau prasidėjus darbams „išlindo“ naujų aplinkybių, pvz., pabrango medžiagos, iškilo papildomų darbų poreikis ar pan. Todėl trumpai aptariame aspektus, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį ir kuriais reikėtų vadovautis siekiant peržiūrėti statybos rangos sutarties kainą.

Neturint aiškaus pagrindo stebėti vaizdą, gresia milžiniškos baudos

2021 01 25

Šiais metais Vokietijos įmonei, kurios veikla susijusi su kompiuterių pardavimu, buvo skirta 10,4 mln. EUR bauda už tai, jog, pažeidžiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR), buvo vykdomas neteisėtas patalpų (prekių atsiėmimo vietos, sandėliai, darbuotojų darbo vietos) vaizdo stebėjimas. AVOCAD apžvelgia šią situaciją bei paaiškina esmines įmonės klaidas, kurios sąlygojo baudos skyrimą. Taip pat pateikiame ir praktinius patarimus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį vykdant vaizdo stebėjimą.

Net nedalyvaudami viešajame pirkime, galite būti pripažinti turinčiais teisinį suinteresuotumą ginčyti pirkimo sąlygas

2021 01 21

Kokios pagrindinės priežastys, dėl kurių nedalyvaujate viešųjų pirkimų procese? Galbūt dėl neteisėtų konkrečių specifikacijos ar kvalifikacijos reikalavimų, nurodytų pirkimo sąlygose? O gal dėl neproporcingų reikalavimų išsamumo (detalumo), dėl kurio privilegijuojamas vienas tiekėjas ar paslaugos teikėjas? Galbūt neturite licencijos verstis atitinkama veikla, dėl kurios pradėtas viešųjų pirkimų procesas? 

Būtina tinkamai parinkti šalį teismo procese, nes tai lemia teisingą bylos išnagrinėjimą

2021 01 18

Teismo procesas inicijuojamas, kai ieškovas pareiškia ieškinį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) numatyta tvarka. Be kitų ieškinio reikalavimų ieškovas turi nurodyti dalyvaujančius byloje asmenis ir jų procesines padėtis. Deja, ieškovui ne visada pavyksta tai tinkamai padaryti, ir tai lemia neteisingą bylos išnagrinėjimą. Šiuo klausimu aktyvus turi būti ir teismas. Jis privalo padėti ieškovui nustatyti byloje dalyvaujančius asmenis, jų procesines padėtis bei pasiūlyti netinkamas šalis pakeisti tinkamomis.

Skolininkas neapmoka vekselio: kokių veiksmų imtis?

2021 01 11

Vienas populiariausių finansinių instrumentų trumpalaikiam finansavimui gauti arba esamam įsipareigojimui užtikrinti yra vekselis. Tai vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. 

Kainų palyginimo reklamoje gairėse – patarimai norintiems nepažeisti įstatymų

2021 01 08

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) atnaujino Kainų palyginimo reklamoje gaires (toliau – Gairės). Jomis siekiama pateikti verslininkams rekomendacijas, kurios padėtų jiems sąžiningai parodyti vartotojams tikrąją pasiūlymo naudą ir taip gerintų vartotojų informavimą apie produktus bei skatintų sąžiningą konkurenciją.

Balsavimo teisių perleidimo sutartis: kaip nesuklysti?

2021 01 04

Visuotiniame akcininkų susirinkime bendrovės akcininkai sprendžia įvairius jiems įstatymu priskirtus klausimus, tačiau kartais jie objektyviai neturi galimybių dalyvauti akcininkų susirinkimuose. Taip gali būti dėl to, kad jie, pvz., yra užsieniečiai ar užsienio juridiniai asmenys arba tam tikrais klausimais sprendimus priimti paveda specialių žinių turintiems asmenims ir pan. Tokiais atvejais kyla klausimas, kaip realizuoti vieną iš svarbiausių akcininko neturtinių teisių. 

Informavimo pareiga yra neatsiejama automobilio remonto paslaugos dalis

2020 12 30

Automobilių remonto paslaugas teikiantys asmenys neretai kalba apie sudėtingą automobilių remontą ir sunkiai aptinkamas gedimų priežastis, taip tarsi vengdami atsakomybės už remonto paslaugų kokybę. Vis dėlto automobilių remontas ir gedimų taisymas yra būtent autoserviso pareiga, kuri negali būti perkeliama automobilio savininkui.

Ar bendrovės vadovas, inicijuodamas bendrovės nemokumo procesą, turi siūlyti kreditoriams sudaryti susitarimą dėl pagalbos?

2020 12 28

Pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą (toliau – JANĮ) yra numatyta juridinio asmens vadovo arba likvidatoriaus pareiga inicijuoti nemokumo procesą juridiniam asmeniui. Juridinio asmens vadovas nemokumo procesą inicijuoja pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis. 

Kokia nauda iš pritaikytos ir standartizuotos duomenų apsaugos?

2020 12 21

Nors Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) ir yra didelės apimties, tačiau jo nuostatos neretai yra tik bendro pobūdžio. Todėl praktikoje dažnai kyla neaiškumų arba pasigirsta skirtingų aiškinimų. Vienas tokių pavyzdžių – nuostata dėl pritaikytų ir standartizuotų duomenų apsaugos reikalavimų informacinės sistemos (IS) gyvavimo cikle.

Finansų rinkos dalyviai gali veiklos funkcijas perduoti kitiems asmenims

2020 12 16

Finansų rinkos dalyvio sprendimas neteikti tam tikrų veiklos paslaugų, o perduoti jas kitiems asmenims yra gan dažnas reiškinys. Tai leidžia įstaigai sumažinti išlaidas bei pagerinti efektyvumą, tačiau kelia ir tam tikras rizikas, pavyzdžiui, perduotų paslaugų kokybės užtikrinimas.

Pasirašydami sutartis jas perskaitykite ir įsitikinkite, jog viską supratote

2020 12 14

Ginčai dažnai kyla dėl to, kad viena iš šalių nevykdo arba netinkamai vykdo sutartį arba kai viena iš sutarties šalių mano, jog kita šalis nevykdo arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas. Dalis tokių ginčų kyla dėl neatidaus sutarčių taisyklių skaitymo, ypač kai sutartys pasirašomos internetu.

1 2 3 >