Follow us
  >  Viešieji pirkimai

Veiklos sritys /

VIEŠIEJI PIRKIMAI

  • Parengsime dokumentus viešiesiems pirkimams, peržiūrėsime juos, koordinuosime pirkimo procesą. Esant poreikiui dalyvausime viešojo pirkimo komisijų veikloje, parengsime atsakymus į pretenzijas, atstovausime Jus teismuose;
  • patarsime Jums ir parengsime teisines išvadas, susijusias su viešaisiais pirkimais;
  • konsultuosime Jus dėl tarptautinių viešųjų pirkimų;
  • atstovausime Jums ginčuose su perkančiosiomis organizacijomis ir parengsime visus su tuo susijusius dokumentus;
  • patarsime Jums mokestiniais klausimais, susijusiais su viešaisiais pirkimais;
  • konsultuosime Jums dėl viešųjų pirkimų organizavimo elektroninėje erdvėje;
  • atstovausime Jums derybose.