Follow us
  >  Živilė Jokimaitė – Dolgich
Živilė Jokimaitė Dolgich

Živilė Jokimaitė – Dolgich

Komunikacijos strategė/konsultantė

Živilė Jokimaitė Dolgich

Komunikacijos ir rinkodaros strategė/konsultantė

SPECIALIZACIJA:

  • Strateginė komunikacija
  • Rinkodara
  • Atstovavimas spaudai
  • Vidinė komunikacija
  • Renginiai