Follow us

Kelionės atšaukimas dėl nenugalimos jėgos: ar tikrai neprivalote mokėti sutarties nutraukimo mokesčio?

Vasara – kelionių metas. Greitas gyvenimo tempas kelia stresą ir reikalauja papildomų sąnaudų patiems susidėlioti kelionę. Norėdami supaprastinti visą šį procesą, dažnai renkamės kelionių agentūros paslaugas, kurios palengvina organizavimą ir sutaupo laiką.

Su kelionių organizatoriumi suplanavę kelionę, pasirašome kelionės sutartį, kurioje jis įsipareigoja užtikrinti poilsinę kelionę. Ir tuomet atsitinka gyvenimas  – jūs  nebegalite vykti.

Advokatų profesinės bendrijos AVOCAD teisininkė Viktorija Dubovskienė atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Civilinį kodeksą, keliautojas turi teisę nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį, nemokėdamas sutarties nutraukimo mokesčio:

  • jeigu kelionių organizatorius iki organizuotos turistinės kelionės pradžios pakeičia organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygas;
  • jeigu dėl keliautojo nurodytų trūkumų organizuotos turistinės kelionės sutartis negali būti toliau vykdoma, o kelionių organizatorius per keliautojo nustatytą protingą laikotarpį nepašalina trūkumų;
  • jeigu organizuotos turistinės kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių gali tapti neįmanoma vykdyti organizuotą turistinę kelionę ar nuvežti keliautojus į organizuotos turistinės kelionės tikslo vietą.

Plačiau panagrinėkime trečiąjį atvejį, kuomet sutartis su kelionių organizatoriumi nutraukiama, nes kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta atsiranda nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl kurių tampa nebeįmanoma vykdyti kelionę ir nuvežti turistus į kelionės tikslo vietą.

Pasak teisininkės, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad nenugalimos jėgos (neišvengiamas ir nepaprastas) aplinkybes kvalifikuoja šie požymiai:

  • Pirma, šios aplinkybės turi egzistuoti sutarties nutraukimo dieną. Šių aplinkybių nebuvo sudarant kelionės paslaugų paketo sutartį, jos sutarties sudarymo metu keliautojui nebuvo žinomos ir  jų atsiradimo keliautojas negalėjo numatyti.
  • Antra, nenugalimos jėgos aplinkybės turi daryti esminį poveikį organizuotos turistinės kelionės vykdymui ar turistų nuvežimui į organizuotos turistinės kelionės vietą. Esminis poveikis organizuotos turistinės kelionės vykdymui ar turistų nuvežimui į organizuotos turistinės kelionės vietą.  Tai apima ne tik aplinkybes, dėl kurių tampa apskritai neįmanoma įvykdyti sutarties, bet ir aplinkybes, kurios, neužkirsdamos kelio tokiam įvykdymui, lemia tai, kad ši sutartis negali būti įvykdyta nesukeliant rizikos atitinkamų keliautojų sveikatai ir saugumui, prireikus atsižvelgiant į asmeninius veiksnius, susijusius su individualia šių keliautojų padėtimi. Šis vertinimas atliekamas remiantis prognoze, kad sutarties nutraukimo dieną, vartotojo požiūriu, tikėtinas didelis poveikis atitinkamos organizuotos turistinės kelionės sutarties vykdymui.

Aptariamas vertinimas neišvengiamai yra perspektyvinio pobūdžio, nes poveikis galutinai pasireikš tik vykdant organizuotos turistinės kelionės paslaugų sutartį. Be to, šis vertinimas turi būti objektyvus, o ne remtis vien tik vartotojo nuogąstavimais, nerimo ar jo baimės jausmu.

  • Trečia, nenugalimos jėgos aplinkybėmis galima pateisinti atitinkamo keliautojo sprendimą nutraukti sutartį nepatiriant dėl to finansinių nuostolių tik jeigu jos atsiranda kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta.
  • Ketvirta, turistas, kuris remiasi nenugalimos jėgos aplinkybių padėtimi, negalėjo tų aplinkybių valdyti ir išvengti jų pasekmių, net jeigu būtų ėmęsis visų nuo jo priklausiusių pagrįstų priemonių. Dėl šio kvalifikuojančio požymio spręstina atsižvelgiant į vertinamos aplinkybės, kuria remtasi atsisakant sutarties, pobūdį (pvz., su saugumu susiję neramumai – kariniai, politiniai, teroristiniai veiksmai), su didele rizika žmonių sveikatai susijusi problema (rimtos ligos protrūkis) ar gaivalinės nelaimės (potvynis, žemės drebėjimas arba meteorologinės sąlygos).

Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimui konstatuoti nebūtina, kad kompetentingos institucijos būtų paskelbusios oficialią rekomendaciją keliautojams nevykti į atitinkamą zoną arba oficialų sprendimą, kuriuo ši zona priskiriama prie rizikos zonos. Tačiau, jei kompetentingos institucijos yra paskelbusios tokią rekomendaciją, tai įrodo nenugalimos jėgos aplinkybes.

Jeigu aptariamų aplinkybių buvimo konstatavimas būtų susietas tik su oficialių rekomendacijų ir  sprendimų paskelbimu, t. y. jeigu būtų laikoma, kad turistas teisę nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį įgyja tik nuo tokių oficialių rekomendacijų (pvz., nevykti į tam tikras šalis) ir  sprendimų (pvz., įvesti karantiną uždraudžiant išvykti iš šalies) dėl pandemijos suvaldymo priemonių ėmimosi konkrečios paskelbimo dienos, įstatyme įtvirtinta turisto teisė nutraukti turistinės kelionės sutartį, kai dėl nenugalimos jėgos aplinkybių gali tapti neįmanoma vykdyti kelionę (tampa neįmanoma keliauti saugiai, kaip buvo susitarta sutartyje), būtų pernelyg susiaurinta ir apskritai netektų prasmės, o tai prieštarautų veiksmingumo, taip pat vartotojų teisių apsaugos principui.

Taigi,  nepaisant to, jog nebegalite vykti į norimą kelionę dėl egzistuojančios, Jūsų manymu, nenugalimos aplinkybes, kurios daro esminį poveikį organizuotos turistinės kelionės vykdymui, teks įsivertinti aukščiau aptartus požymius, kad su kelionių agentūra sutarties nutraukimas būtų laikomas pagrįstu ir turėtumėte teisę reikalauti, kad būtų grąžinti už organizuotą turistinę kelionę sumokėti pinigai.