Follow us
  >  Darbo teisė

Veiklos sritys /

DARBO TEISĖ

  • Parengsime Jūsų įmonės vidaus lokalinius dokumentus (vidaus darbo tvarkos taisykles, pareigines instrukcijas, procedūrų ir procesų aprašus). Atliksime jau parengtų dokumentų teisinį auditą;
  • paruošime materialinės atsakomybės sutartis (kolektyvines ir individualias), parengsime kitus dokumentus, susijusių su materialine atsakomybe, patarsime Jums materialinės atsakomybės klausimais;
  • paruošime konfidencialios informacijos apsaugos dokumentus (sutartys, taisyklės, sąrašas) parengsime nekonkuravimo susitarimus;
  • parengsime Jums individualią darbo sutartį (esant specialiems poreikiams);
  • patarsime Jums dėl darbo sutarties pakeitimo ar nutraukimo; parengsime dokumentų paketą, susijusį su darbo sutarties keitimu ir/ar nutraukimu (įsakymai, pranešimai, protokolai);
  • konsultuosime Jus nutraukiant darbo sutartis su darbuotojais;
  • patarsime Jums darbuotojų nuomos, darbuotojų perkėlimo į kitą bendrovę Lietuvoje ar užsienyje klausimais;
  • atstovausime Jums derybose, ikiteisminiame darbo ginčų nagrinėjime (parengsime su tuo susijusius dokumentus), atstovausime Jums teismuose.